Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
11 Αυγούστου 2017
E-003985/2017
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως τονίζει στις τακτικές της εκθέσεις για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, η Επιτροπή συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός της μετεγκατάστασης και να αρθούν τα διαπιστωθέντα διαδικαστικά εμπόδια από κράτη μέλη. Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε αύξηση του ρυθμού της μετεγκατάστασης, καθώς οργανώθηκαν, μόνο τον Ιούνιο του 2017, σχεδόν 3 000 μεταφορές για λόγους μετεγκατάστασης.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος μετεγκατάστασης είναι να μετεγκατασταθούν όλοι οι επιλέξιμοι αιτούντες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Ιταλία, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, θα αξιολογηθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα με πνεύμα συνεργασίας και συνέβαλαν αναλογικά στην ελάφρυνση της μεταναστευτικής πίεσης που ασκείται στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ο εν λόγω στόχος είναι εφικτός.

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας δεν είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση(1), και εξακολουθεί να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα της Ελλάδας να αποφασίζει αν ο αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

(1)Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, και απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Αύγουστος 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου