Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
3 Αυγούστου 2017
E-004076/2017
Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ελληνική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της προθεσμία 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής για να υποβάλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της πληγείσας περιοχής. Η Λέσβος και η Χίος αποτελούν μέρος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την οποία το κατώτατο όριο ζημίας ανέρχεται στα 38,2 εκατ. ευρώ.

Το 100% της χρηματοδότησης που αναφέρεται από τους κ. βουλευτές περιέχεται στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου 2017 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο(1) προβλέπει ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα έργα ανασυγκρότησης ύστερα από μείζονα ή περιφερειακή φυσική καταστροφή, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1199 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου