Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
7. septembra 2017
E-004292/2017
Odpoveď pani Bulcovej v mene Komisie

Konania o porušení povinnosti proti Nemecku a Francúzsku ešte neboli uzavreté. Komisia sa okrem toho 27. apríla 2017 rozhodla zaslať formálnu výzvu Rakúsku. Zároveň skúma uplatniteľné právne predpisy v iných členských štátoch s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ.

Komisia takisto navrhla riešiť tieto otázky prostredníctvom balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý prijala 31. mája 2017 a v ktorom objasňuje podmienky, za ktorých by sa pravidlá o vysielaní pracovníkov mali vzťahovať na cestnú dopravu. Okrem toho zavádza vhodné opatrenia na presadzovanie práva, ktoré nepredstavujú neprimeranú administratívnu záťaž pre príslušné odvetvie. Cieľom návrhu je nájsť rovnováhu medzi sociálnou ochranou pracovníkov a bezproblémovým fungovaním vnútorného trhu.

Posledná úprava: 12. februára 2018Právne oznámenie