Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 Οκτωβρίου 2017
E-004657/2017
Απάντηση του Αντιπροέδρου Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεσμεύεται για τη διαφύλαξη της διαφάνειας και της δημοκρατίας εντός της ΕΕ μέσω της τήρησης των υποχρεώσεών της που ορίζονται στις Συνθήκες, ιδίως στα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το καθεστώς λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προβλέπεται στις Συνθήκες. Αποτελεί ευθύνη της ΕΚΤ να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις Συνθήκες, και η Επιτροπή προτείνει να απευθυνθούν τυχόν ερωτήσεις απευθείας στην ΕΚΤ.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουάριος 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου