Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
3 octombrie 2017
E-005191/2017
Răspuns dat de dna Bieńkowska în numele Comisiei

Comisia a pus în aplicare și a sprijinit un număr de inițiative care să pună turismul la dispoziția tuturor, inclusiv a persoanelor aflate în situații economice mai puțin favorabile.

În cadrul inițiativei „Calypso — Turism pentru toți”(1), Comisia a desfășurat mai multe acțiuni de ajutorare a persoanelor defavorizate ca să plece în vacanță, sporind în același timp turismul în extra-sezon. Ea a realizat un studiu privind schimburile turistice în extra-sezon în Europa(2), a cofinanțat proiecte specifice și a sprijinit crearea unei platforme web e-Calypso(3), care oferă servicii și produse, îndeosebi în extra-sezon sau în cursul sezonului, la prețuri foarte competitive.

În cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii(4) (COSME), Comisia a sprijinit, de asemenea, diversificarea ofertei turistice a UE, inclusiv dezvoltarea și promovarea unor modele de turism favorabile incluziunii sociale.

În total, până în 2016, au fost instituite 33 de parteneriate pentru a sprijini diferitele forme de turism din afara perioadelor de vârf(5), care s-au axat, printre altele, pe tinerii adulți defavorizați (în vârstă de 18-30 de ani), persoanele de peste 65 de ani și pensionarii care ar putea fi descurajați de provocarea pe care o reprezintă organizarea unei călătorii, pe familiile cu venituri reduse și persoanele cu handicap.

În plus, organizațiile din acest sector, cum ar fi Organizația internațională pentru turism social(6), în cooperare cu statele membre și regiunile, au adoptat măsuri specifice care permit persoanelor excluse accesul regulat la vacanțe și călătorii turistice.

Anumite organizații turistice naționale din statele membre și din regiuni depun, de asemenea, eforturi pentru ca turismul să fie accesibil tuturor. Un exemplu este VisitScotland care, prin intermediul unei acțiuni comune cu industria turismului și cu partenerii sociali, a permis accesul a 250 de familii la o experiență de vacanță în 2016(7).

(1)http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/seniors-youth_ro
(2)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=ro&tags=calypso_study
(3)http://www.ecalypso.eu/steep/public/index.jsf
(4)Întreprinderi mici și mijlocii
(5)https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/seniors-youth_ro
(6)http://www.oits-isto.org/oits/public/section.jsf?id=28
(7)http://mediacentre.visitscotland.org/pressreleases/putting-social-tourism-on-the-map-1678383

Ultima actualizare: 10 octombrie 2017Notă juridică