Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
5 octombrie 2017
E-005193/2017
Răspuns dat de dna Jourová în numele Comisiei

Odată cu adoptarea deciziei privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate UE‐SUA, Comisia a stabilit că acest cadru garantează un nivel de protecție a datelor echivalent, în esență, celui garantat în cadrul UE. Efectul acestei decizii este posibilitatea ca datele cu caracter personal să circule liber între cele 28 de state membre ale UE și societățile comerciale din SUA certificate în cadrul Scutului de confidențialitate, fiind, prin urmare, obligate să respecte principiile privind respectarea vieții private prevăzute de acesta. Deciziile privind caracterul adecvat sunt, într-adevăr, instrumentul cel mai cuprinzător pentru transferurile de date: acestea facilitează într-o mare măsură fluxurile de date (în special în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii), asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

Astfel cum s-a convenit cu autoritățile americane, prima reexaminare anuală a Scutului de confidențialitate a avut loc în perioada 18-19 septembrie 2017. Comisia, însoțită de reprezentanți ai autorităților naționale pentru protecția datelor, a evaluat cu atenție funcționarea, punerea în aplicare, supravegherea și asigurarea într-un mod corespunzător a respectării în practică a Scutului de confidențialitate. Pentru a colecta informații semnificative de la o gamă largă de părți interesate și, în cele din urmă, pentru a concentra revizuirea pe teme importante, Comisia a reunit contribuții ale societăților certificate prin Scutul de confidențialitate, ale organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul protecției vieții private și ale autorităților din SUA care administrează și supraveghează Scutul de confidențialitate.

Constatările revizuirii anuale vor fi reflectate într-un raport public pe care Comisia îl va prezenta Parlamentului European și Consiliului în a doua jumătate a lunii octombrie 2017.

Ultima actualizare: 13 februarie 2018Notă juridică