Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
15 maj 2003
P-1370/2003
Svar från Romano Prodi på kommissionens vägnar

Flera kommissionsledamöter har bjudits in att delta i Bilderberggruppens möten under sin tid som kommissionsledamot, medan andra har deltagit före — men inte under — sin mandatperiod inom kommissionen. Det bör påpekas att det i Bilderberggruppens stadgar inte finns någon kategori med benämningen "gruppmedlem". Den enda kategori som nämns är "ledamot av styrkommittén".

Ingen kommissionsledamot är ledamot av styrkommittén. Personer som inte är ledamöter av Bilderberggruppens styrkommitté kan dock bjudas in till mötena.

Tillfälligt deltagande i ett möte behöver inte tas upp i den intresseförsäkran som föreskrivs i uppförandekoden för kommissionens ledamöter, eftersom det faktum att en person deltar i en konferens eller får information om en grupps verksamhet inte behöver betyda att han eller hon är medlem av eller tillhör en viss grupp.

Följande tre kommissionsledamöter har tackat ja till att delta i Bilderberggruppens nästa möte den 16–18 maj 2003 i Versailles: Mario Monti, Frederik Bolkestein och Pascal Lamy. De har inbjudits i egenskap av kommissionsledamöter, men kommer inte att delta på kommissionens vägnar. Deras resa omfattas av de vanliga bestämmelserna.

Enligt trepartskommissionens bestämmelser får ingen medlem inneha en offentlig befattning. Inga kommissionsledamöter är därför medlemmar av trepartskommissionen eller har förklarat att de tänker delta i ett framtida möte i trepartskommissionen.

EGT C 268 E, 07/11/2003 (s. 192)
Senaste uppdatering: 29 oktober 2003Rättsligt meddelande