Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
9 augustus 2006
P-3392/2006
Antwoord van de heer Barrot namens de Commissie

Richtlijn 1999/62, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/38(1), staat tolheffing voor gebruik van infrastructuur toe indien de hoogte van de tol gerelateerd is aan de kosten voor de betrokken infrastructuur (artikel 7, lid 9). Op basis van de informatie waarover de diensten van de Commissie beschikken, is de Commissie niet van oordeel dat het rechtmatig is tol te heffen voor nieuwe infrastructuur die nog moet worden gebouwd. In de Kennedytunnel mag wel tol voor zware vrachtwagens worden geheven, maar deze mag alleen de kosten van de bestaande infrastructuur weerspiegelen.

(1)Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, PB L 157 van 9.6.2006.

PB C 329 van 30/12/2006
Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2006Juridische mededeling