Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
6. října 2009
P-4289/2009
Odpověď pana Barrota jménem Komise

Česká republika dne 14. července 2009 oznámila Komisi a Radě, že Kanada od uvedeného data vůči státním příslušníkům České republiky jednostranně uplatňuje vízový režim. Kanada zavedla vízovou povinnost pro české občany již dříve, před dvanácti lety. Tato povinnost byla zrušena teprve v říjnu 2007.

Oznámení České republiky bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 6. srpna 2009(1). V souladu s čl. 1 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005(2) je Komise do 6. listopadu 2009 povinna podat zprávu Radě.

Od oznámení České republiky Komise v zájmu obnovy bezvízového styku úzce spolupracovala s Kanadou i Českou republikou a konzultovala je. Generální ředitel generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Komise v této souvislosti dne 24. července 2009 uspořádal třístranné setkání s kanadským velvyslancem a stálou představitelkou České republiky. V návaznosti na toto setkání byly jak Kanadě, tak České republice zaslány dopisy s žádostí o další informace, na něž obě země odpověděly. Dne 10. září 2009 se Komise navíc zúčastnila setkání české delegace a kanadských orgánů v Ottawě (Kanada). Komise nastolila tuto otázku také během zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 21. září 2009. Veškeré informace získané od kanadských a českých orgánů Komise využije při přípravě své zprávy.

(1)Úř. věst. C 184, 6.8.2009, s. 2.
(2)Nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve věci mechanismu vzájemnosti.

Poslední aktualizace: 11. ledna 2010Právní upozornění