Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
14 januari 2010
P-6374/09P-6404/09P-6405/09
Antwoord van de heer Barroso namens de Commissie
Schriftelijke vragen : P-6374/09 , P-6404/09 , P-6405/09

In de Politieke Richtsnoeren voor de nieuwe Commissie heeft de voorzitter van de Commissie zich opnieuw sterk uitgesproken voor transparantie en democratische verantwoording en heeft hij erop gewezen hoe belangrijk het is burgers te betrekken bij besluiten die hen aangaan, onder meer door de besluitvorming transparant te maken, waarmee hij het belang heeft bevestigd dat hij hecht aan het Europees Transparantie-initiatief (ETI) in al zijn aspecten.

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie beslist de voorzitter van de Commissie over de interne organisatie van de Commissie en waarborgt hij zodoende de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden (artikel 17, lid 6, onder b)). In dit verband, rekening houdend met de respectieve achtergrond, beroepservaring en belangstellingspunten van de kandidaat-commissarissen, heeft de voorzitter van de Commissie de heer Šefčovič verzocht verantwoordelijkheid te dragen voor de beleidsterreinen Interinstitutionele betrekkingen en Administratie, waaronder ook het Europees Transparantie-initiatief en de verdere ontwikkeling van het register van lobbyisten vallen. Aangezien het tot de taken van de heer Šefčovič zal behoren om een vlotte politieke samenwerking met andere instellingen, en met name het Parlement, tot stand te brengen, is hij bij uitstek geschikt om voor een krachtige voortzetting van het Europees Transparantie-initiatief te zorgen.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2010Juridische mededeling