Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
22 юли 2011 г.
P-006710/2011
Отговор, даден от г-жа Крус от името на Комисията

Съгласно препоръката на Комисията относно цените за терминиране на мобилна връзка, приета през 2009 г., до 31 декември 2012 г. цените за терминиране на мобилна връзка трябва да бъдат определени от националните регулаторни органи (НРО) на симетрично равнище съобразно ефективните разходи. Определянето на цените за терминиране на мобилна връзка на равнището на разходите, направени от ефективен оператор, създава нови конкурентни и инвестиционни възможности на съответния пазар на едро и освен това увеличава ползите за потребителите във вид на достъпни и новаторски телекомуникационни услуги.

Комисията следи дали мерките, въведени от НРО, са в съответствие с цитираната препоръка, основно посредством механизма за консултации в целия ЕС, изложен в членове 7 и 7а от изменената Рамкова директива. В този контекст Комисията ще разгледа внимателно предстоящия анализ на пазара, който уважаемият член на Парламента споменава в своя въпрос.

Ако българският регулаторен орган (КРС) предложи цената да бъде регулирана по начин, който не следва принципите на препоръката и не предлага решение за проблема с конкуренцията на пазара за терминиране на повикванията в мобилни мрежи, което от своя страна води необосновано до неподходящо равнище на цените за терминиране на мобилна връзка, Комисията може да прибегне до използването на правомощията, които са ѝ дадени по силата на горепосочените разпоредби на европейското законодателство. В тази връзка Комисията може, наред с другото, да направи коментари или препоръки, на които КРС е длъжна да обърне сериозно внимание.

ОВ C 128 E от 03/05/2012
Последно осъвременяване: 4 август 2011 г.Правна информация