Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
24 sierpnia 2012 r.
P-006906/12E-006990/12
Odpowiedź udzielona przez komisarza Karela De Guchta w imieniu Komisji
Pytania pisemne : P-006906/12 , E-006990/12

1. Podobnie jak wszystkie dwustronne umowy o handlu zawierane przez UE, kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Kanadą a UE (CETA) będzie zawierać rozdział dotyczący własności intelektualnej. Jest to ważne, ponieważ gospodarki UE i Kanady to gospodarki oparte na wiedzy, wymagające skutecznego systemu ochrony ich dóbr intelektualnych. Z tego powodu UE proponuje wprowadzenie przepisów regulujących pewne istotne kwestie określone w kanadyjskim systemie ochrony własności intelektualnej, a mianowicie w dziedzinie praw autorskich, patentów, oznaczeń geograficznych i egzekwowania. Rozdział CETA dotyczący praw własności intelektualnej nie będzie jednak wymagał od UE modyfikacji jej obowiązujących przepisów, i usilnie dąży się do zapewnienia jego zgodności z dorobkiem prawnym UE.

2. Nie zakończono jeszcze negocjacji CETA. Tekst negocjacyjny, na podstawie którego media donosiły niedawno, że Komisja wprowadza ACTA tylnymi drzwiami, został sporządzony sześć miesięcy temu. Powstał on po tym, jak UE i 22 państwa członkowskie podpisały ACTA, i jeszcze zanim Parlament Europejski ją odrzucił. Zważywszy na to, że UE i Kanada w tamtym okresie były w trakcie ratyfikacji ACTA, nie powinien dziwić fakt użycia w niektórych postanowieniach tej wersji tekstu sformułowań pochodzących z ACTA. Ponieważ negocjacje osiągnęły kolejny etap, tekst z lutego nie odzwierciedla już rzetelnie aktualnej sytuacji.

Komisja w pełni respektuje decyzję Parlamentu Europejskiego. Wypracowuje ona swoje stanowiska negocjacyjne tak, aby były one zgodne z polityką UE. Rozdział CETA dotyczący ochrony własności intelektualnej jest obecnie przedmiotem przeglądu w świetle stanowiska zajętego przez Parlament Europejski w kwestii ACTA, a Komisja będzie nadal wyczerpująco i szybko informować komisję INTA Parlamentu Europejskiego o postępach w negocjacjach.

Dz.U. C 269 E z 18/09/2013
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2012Informacja prawna