Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
12 Μαρτίου 2013
P-000361/2013
Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την επιβαλλόμενη από τη Συνθήκη υποχρέωση να αποφεύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 126 της ΣΛΕΕ, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, η επιλογή του τρόπου διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών και, στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων ή εταιρειών του Δημοσίου που θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν καθώς και του τρόπου ιδιωτικοποίησής τους αποτελεί αποκλειστικά μέριμνα εκάστου κράτους μέλους.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής διατηρούν τακτικές και άμεσες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, περιλαμβανομένων πολιτικά διορισμένων αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε με σκοπό την εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης με επαγγελματικό και διαφανή τρόπο. Στο ταμείο παρέχουν στήριξη διάφοροι τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι που έχουν προσληφθεί με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν διατηρούν επαφές με τους συμβούλους αυτούς.

ΕΕ C 346 E, 27/11/2013
Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου