Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Απριλίου 2014
P-002412/2014
Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Μέχρι στιγμής (τέλη Μαρτίου 2014), η διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας στην ΕΕ είναι κανονική και δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες εφοδιασμού. Χάρη στην αυξημένη διασυνδεσιμότητα, η οποία καθιστά εφικτό τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές, καθώς και στους υπόγειους χώρους αποθήκευσης αερίου και στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 994/2010(1), τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλέον, κατά γενικό κανόνα, καλύτερα προετοιμασμένα απ' ό,τι το 2009 για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες απειλές στην ασφάλεια του εφοδιασμού, πλην όμως η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή για ορισμένα κράτη μέλη.

2. Στις 14 Οκτωβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατάλογο 248 καίριας σημασίας έργων ενεργειακής υποδομής. Πρόκειται για «έργα κοινού ενδιαφέροντος» (ΕΚΕ), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ταχύτερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών αδειοδότησης και βελτιωμένης κανονιστικής αντιμετώπισης. Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενοποιήσουν τις ενεργειακές τους αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θα μπορέσουν να τερματίσουν την ενεργειακή τους απομόνωση. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, ο κατάλογος περιλαμβάνει πολλά έργα, στα οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στη δυναμικότητα διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, νέοι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), μόνιμη αντίστροφη ροή στα σύνορά της Ελλάδας, δέσμη έργων με στόχο να αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ), ο Αγωγός Φυσικού Αερίου της Ανατολίας του αγωγού (TANAP) και ο αγωγός μέσω της Κασπίας (TCP), ο σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους, καθώς και δέσμη διασυνδέσεων με την Τουρκία.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ΥΦΑ αποτελεί για την Ελλάδα σημαντική εναλλακτική πηγή εφοδιασμού έναντι της προμήθειας από τη Ρωσία.

(1)Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 994/2010, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

ΕΕ C 320, 17/09/2014
Τελευταία ενημέρωση: 9 Απρίλιος 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου