Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
5. maj 2014
P-002891/2014
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Michel Barnier

Kommissionen kan ikke bekræfte, at oplysningerne i Eurodrones Inc.-rapporten er korrekte. Anvendelsen af droner udgør kun en lille del af de projekter, der er opført i rapporten. En mere realistisk vurdering af den finansiering, der er tildelt direkte til dronerelateret forskning i RP7, dvs. forskning, der tager sigte på at udvikle teknologier, som specifikt vedrører droner, ville være et tocifret millionbeløb i euro. Det bør også understreges, at budgettet til »Rummelige, innovative og sikre samfund« er på 1,7 mia. EUR og ikke 3,8 mia. EUR som fejlagtigt angivet i rapporten.

Al forskning, der gennemføres under RP7 og Horisont 2020, er udelukkende rettet mod civile anvendelsesformål(1); der finansieres ingen militære forskningsprojekter gennem EU-rammeprogrammet. Dette udelukker imidlertid ikke udvikling af teknologier med dobbelt anvendelsesformål. Både særprogrammet for sikkerhedstemaet under FP7(2) og for Horisont 2020 »Rummelige, innovative og sikre samfund« anerkender betydningen af synergier for dobbelt anvendelsesformål i forbindelse med sikkerhedsforskning(3). Lignende erklæringer er også fremsat af Rådet(4).

Kommissionen holder ingen »konti uden for budgettet« til at finansiere forskning i droner. Alle oplysninger om EU’s forskningsprojekter er offentligt tilgængelige på CORDIS-webstedet(5).

(1)Se artikel 19, stk. 2, i forordningen om Horisont 2020 — http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_da.pdf
(2)Se: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/91155/spcooperation_en.pdf »Research will be focussed exclusively on civil security applications. Recognising that there are areas of dual use technology relevant to both civilian and military applications, a suitable framework will be established to coordinate with the activities of the European Defence Agency (EDA)«.
(3)Se: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_da.pdf »Forskningen og innovationen skal udelukkende være rettet mod civile anvendelsesformål, men det tilstræbes aktivt at samordne aktiviteterne med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) for at styrke samarbejdet med EDA, herunder navnlig gennem det allerede etablerede europæiske rammesamarbejde (EFC), i erkendelse af, at visse teknologier har dobbelt anvendelsesformål.«.
(4)Se: EUCO 217/13 »Det opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Forsvarsagentur til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at udarbejde forslag med henblik på at stimulere forskning med dobbelt formål yderligere.«.
(5)Se: http://cordis.europa.eu/home_en.html

EFT C 326 af 19/09/2014
Seneste opdatering: 5. maj 2014Juridisk meddelelse