Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
27 sierpnia 2014 r.
P-006197/2014
Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna w imieniu Komisji

W polskiej umowie partnerstwa stwierdzono, że istnieje potrzeba określenia szczegółowego programu operacyjnego dla Polski Wschodniej z budżetem wynoszącym 2 mld EUR. Program obejmowałby trzy cele tematyczne: wspieranie przedsiębiorczości, zrównoważone systemy transportu miejskiego oraz drogi i koleje. Obecnie trwają dyskusje na temat tego nowego programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. Pierwsza runda rozmów miała miejsce w lipcu. Jest w związku z tym zbyt wcześnie, by stwierdzić, jakie dokładnie środki zostaną zawarte w ostatecznej wersji programu.

Nie podważano szczególnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski Wschodniej ani potrzeby zapewnienia temu obszarowi dalszego wsparcia. Komisja stwierdza jednak, że bardzo ważne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów koordynacji oraz dokonanie wyraźnych rozgraniczeń między nowym programem operacyjnym dla Polski Wschodniej a przyszłymi programami dla pięciu regionów Polski Wschodniej, aby uniknąć zarówno ryzyka podwójnego finansowania, jak i tworzenia dodatkowych struktur administracyjnych dla celów wykorzystania środków, co Komisja zaobserwowała w latach 2007-2013.

Aby udoskonalić wdrażanie programu w stosunku do poprzedniego okresu, Komisja będzie także zwracać szczególną uwagę na jasno określone potrzeby inwestycyjne uporządkowane według hierarchii ważności, bieżące monitorowanie wykorzystania środków unijnych (szczególnie wdrażanie ram wykonania) oraz charakter uzupełniający w stosunku do inwestycji już objętych współfinansowaniem w latach 2007-2013. Warunki te określono w umowie partnerstwa.

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2014Informacja prawna