Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Αυγούστου 2017
P-004938/2017
Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον εάν οι ελληνικές εθνικές αρχές υποβάλλουν αίτηση εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής, καταδεικνύοντας ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της πληγείσας περιοχής. Η Σιθωνία ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την οποία το κατώτατο όριο είναι 358 εκατ. ευρώ. Μόλις παραληφθεί η αίτηση, η Επιτροπή την αξιολογεί και, αν κριθεί επιλέξιμη, προτείνει ένα ποσό ενίσχυσης προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού διαρκεί τουλάχιστον 8 εβδομάδες, μετά την οποία η Επιτροπή λαμβάνει εκτελεστική απόφαση για τη χορήγηση της ενίσχυσης και καταβάλλει το ποσό στο ακέραιο.

2. Η συνδρομή από το ΤΑΕΕ δεν απαιτεί εθνική συγχρηματοδότηση. Εάν η καταστροφή πληροί τις προϋποθέσεις για συνδρομή από το ΤΑΕΕ, θα μπορούσε επίσης να οριστεί ειδική προτεραιότητα για ανασυγκρότηση δυνάμει του σχετικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, γεγονός που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση σε ποσοστό έως και 95%.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου