Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2641(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0400/2007

Debatai :

PV 23/10/2007 - 16

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 7.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0480

Priimti tekstai
WORD 60k
Ketvirtadienis, 2007 m. spalio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Maisto produktų kainų augimas
P6_TA(2007)0480B6-0400, 0401,0403, 0404 ir 0405/2007

2007 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl maisto produktų kainų augimo

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 33 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. poziciją(1) dėl žemės atidėjimo 2008 m.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi per pastaruosius mėnesius visame pasaulyje labai išaugo grūdų kainos, o valstybinės ir privačios grūdų atsargos per 40 metų sumažėjo iki žemiausio lygio,

B.   kadangi, remiantis naujausiais skaičiavimais, numatoma, kad 2007 m. 27-ių ES valstybių narių derlius bus maždaug 8 mln. tonų mažesnis nei 2006 m.,

C.   kadangi 2006 m. derlius sudarė tik 265,5 mln. tonų, todėl intervencijai 2007 m. skirta tik 1 mln. tonų,

D.   kadangi poveikį grūdų pasiūlai visame pasaulyje darė blogos oro sąlygos, t. y. sausros ir potvyniai, kurios greičiausiai sietinos su klimato kaita,

E.   kadangi daugelyje valstybių narių neįmanoma įžvelgti tiesioginio ir ilgalaikio tam tikrų produktų kainų augimo ir biokuro paklausos ryšio, tačiau vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad tokiose šalyse kaip JAV aktyvi kukurūzų auginimo bioetanolio gamybos tikslais skatinimo politika turi tiesioginį poveikį pašarų ir maisto produktų kainoms, ir tai pripažino Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO),

F.   kadangi EBPO 2007 m. rugsėjo mėn. biokuro gamybos poveikio maisto tiekimo saugumui visame pasaulyje ir biologinei įvairovei tyrimo ataskaitoje įspėjama, kad dėl maisto produktų ir pašarų gamybos ir kuro gamybos sektorių konkurencijos žemės ir išteklių srityse maisto produktų kainos galėtų padidėti iki tokio lygio, kad skurdžiausi gyventojai ir regionai negautų pakankamai maisto,

G.   kadangi visame pasaulyje maisto paklausa sparčiai viršija pasiūlą, kadangi didėjant sparčiai besivystančios ekonomikos šalių, pvz., Indijos ir Kinijos, gyventojų pajamoms ir gyventojų skaičiui didėja mėsos ir pieno produktų, taip pat ir pašarų, paklausa,

H.   kadangi maisto ir toliau trūksta daugiau kaip 854 mln. žmonių, iš kurių maždaug 820 mln. gyvena besivystančiose pasaulio šalyse,

I.   kadangi mažmeninės maisto produktų kainos neatitinka pragyvenimo išlaidų, o ūkininkavimo sąnaudos nebeatitinka mažmeninių kainų,

J.   kadangi ES veikiančios stambios didmeninės prekybos įmonės ir keletas didelių mažmeninės prekybos bendrovių turi didelę įtaką nustatant maisto produktų kainas ir kadangi jų koncentracija yra tokia, jog susidaro dominuojanti padėtis gamintojų atžvilgiu,

K.   kadangi kylant kombinuotųjų pašarų kainoms didėja gamybos sąnaudos gyvulininkystės sektoriuje,

L.   kadangi per pastaruosius 15 metų bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) jau labai pakito dėl Europos visuomenės spaudimo ir jos ekonomikos raidos ir kadangi atsiejimas suteikia ūkininkams galimybę reaguoti į rinkos pokyčius,

M.   kadangi EB sutarties 33 straipsnyje teigiama, kad BŽŪP tikslai – užtikrinti pakankamą tiekimą ir užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas,

Žemės atidėjimas

1.   palankiai vertina Žemės ūkio ministrų tarybos neseniai priimtą sprendimą patvirtinti Komisijos pasiūlymą netaikyti 2008 m. įpareigojimų, susijusių su žemės atidėjimu(2) ;

2.   pažymi, kad, remiantis Komisijos apskaičiavimais, taip būtų atlaisvinta apie 2,9 mln. ha žemės javams auginti, taigi 2008 m. derlius būtų maždaug 10 mln. tonų didesnis;

3.   apgailestauja dėl to, kad Taryba nepatvirtino Parlamento pakeitimų, kuriais siekiama sustabdyti 2009 m. numatytų įpareigojimų, susijusių su žemės atidėjimu, vykdymą, ir tikisi, kad šis klausimas bus svarstomas artėjančios BŽŪP būklės patikros metu;

Maisto produktų gamyba ir mažmeninė prekyba

4.   atkreipia dėmesį į Komisijos narės M. Fischer Boel neseniai pareikštą pastabą apie didėjančias sąnaudas šėrimui, dėl ko mėsos ir mėsos gaminių kainos 2008 m. gali padidėti iki 30 proc.;

5.   pažymi, kad dėl 2007 m. pakilusių pieno kainų nedaug, bet laiku padidėjo pieno ūkių savininkų pajamos, tačiau dėl to kilo problemų vartotojams ir pieno produktų tiekėjams, turintiems pristatyti, pvz., į mokyklas ir ligonines, reikiamą kiekį pieno produkcijos;

6.   ragina Komisiją pasiūlyti skubiai laikinai padidinti pieno kvotas, siekiant stabilizuoti kainas vidaus rinkoje;

7.   su nerimu pažymi, kad Europos naminių paukščių augintojai už pašarus priversti mokėti 40–60 proc. daugiau nei prieš metus, o pašarai sudaro 60 proc. visų paukštininkystės sąnaudų;

8.   pabrėžtinai atkreipia dėmesį į tai, kad žaliavoms išleidžiamos sumos sudaro sąlyginai nedidelę visos daugelio maisto prekių, ypač apdorotų maisto produktų, kainos dalį, taigi net ir pastaruoju metu padidėjus kviečių kainoms, išlaidos kviečiams sudarytų mažiau nei 10 proc. mažmeninės duonos kepaliuko kainos Jungtinėje Karalystėje ir mažiau nei 5 proc. mažmeninės ilgo batono kainos Prancūzijoje;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares analizuoti ūkininkavimo sąnaudų ir stambių mažmenininkų siūlomų kainų neatitiktį; pažymi, kad visų pirma Komisija turėtų išnagrinėti koncentracijos mažmeninės prekybos sektoriuje poveikį, ypač neigiamą poveikį smulkiems gamintojams, mažoms įmonėms ir vartotojams, ir pasitelkti visas turimas teisines priemones, jei būtų nustatyta piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje atvejų;

10.   ragina Komisiją leisti iš anksto išmokėti tiesiogines išmokas gyvulių augintojams, ypač tiems, kuriuos paveikė ligų protrūkiai (pvz., mėlynojo liežuvio liga), nes jie dėl padidėjusių pašarų kainų gali turėti rimtų grynųjų pinigų apyvartos problemų;

Biokuras

11.   pabrėžia, kad biokuro gamybai šiuo metu naudojama tik labai nedidelė ES grūdinės produkcijos dalis ir kad, siekiant atitikti ES nustatytus biokuro gamybos reikalavimus iki 2020 m., turės būti naudojama tik 15 proc. ES ariamos žemės;

12.   atkreipia dėmesį į tai, kad žemės naudmenos, kuriose auginami energetiniai augalai, nuo 2004 m. padidėjo dešimteriopai, t. y. iki 2,84 mln. hektarų;

13.   pabrėžia, kad šiuo metu biokuras yra vienintelis iškastinio kuro pakaitalas, kurio galima nevaržomai įsigyti rinkoje; kitaip nei iškastinis kuras biokuras yra atsinaujinantis energijos šaltinis, kurį naudojant gali būti stipriai ribojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;

14.   atkreipia dėmesį į tai, kad iš vienos tonos grūdų, ES sunaudotų bioetanolio gamybai, iki 40 proc. šio kiekio virsta šalutiniais produktais, kurie panaudojami gyvulių pašarų sektoriuje;

15.   vis dėlto ragina Komisiją ir valstybes nares labiau skatinti antros kartos bioenergijos naudojimą ir gamybą, kadangi naudojant šią energiją perdirbama daugiau trąšų ir žemės ūkio atliekų, o ne pirminių žemės ūkio produktų;

16.   ragina Komisiją atlikti poveikio aplinkai ir maisto produktų tiekimo saugumui vertinimą, kurio metu būtų atsižvelgiama į esamą maisto produktų ir augalinio kuro gamintojų konkurenciją žemės ir išteklių srityse, kuriame taip pat būtų nagrinėjamas klimato kaitos poveikis ir galimos priemonės siekiant išvengti tolesnio maisto produktų gamybos išteklių išeikvojimo;

Importas ir eksportas

17.   su nerimu pažymi, kad kombinuotųjų pašarų kainos padidėjo 75 eurais už toną ir, esant dideliam pašarinių grūdų stygiui, didėja toliau; dėl šios priežasties ES gyvulininkystės pramonė patiria 10 mlrd. eurų papildomų išlaidų;

18.   atkreipia dėmesį į Komisijos pranešimą, perskaitytą pastarosios 2007 m. rugsėjo mėn. Žemės ūkio ministrų tarybos susitikimo metu, pranešantį, jog siekiama parengti pasiūlymą dėl grūdų importo muitų panaikinimo 2008 m. ir jį taikyti sprendžiant sudėtingą padėtį gyvulininkystės, ypač kiaulienos, sektoriuje;

19.   pažymi, kad tokie sprendimai gali iš esmės susilpninti ES poziciją Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) derybose dėl rinkos prieinamumo;

20.   pabrėžia, kad šis sprendimas neturėtų tapti precedentu kituose sektoriuose, pvz., ryžių sektoriuje;

21.   nepritaria jokiems bandymams nustatyti ES žemės ūkio produkcijos eksporto kvotas ir tarifus;

22.   reikalauja, kad trečiųjų šalių gamintojams būtų taikoma tokia pat griežta kontrolė, kaip ir ES gamintojams;

23.   ragina Komisiją apžvelgti galimas išteklių valdymo ir maisto tiekimo saugumo sričių priemones, nes tai galėtų padėti išvengti itin didelio pašarų ir maisto produktų kainų svyravimo ir neteisingos konkurencijos maisto produktų ir degalų gamybos sektoriuose;

Maisto stygius visame pasaulyje

24.   primena, kad pasaulyje mažėjant maisto atsargoms, labiausiai nukenčia besivystančios šalys, kurių gyventojai gauna mažas pajamas ir kuriose nuolat susiduriama su maisto nepritekliumi; prognozuojama, kad šių šalių grūdų importas stipriai didės ir 2007–2008 m. sudarys 28 mlrd. JAV dolerių, t. y. 14 proc. viršys didžiausią pernai metų rodiklį;

25.   pažymi, kad iš viso besivystančios šalys grūdų importui 2007-2008 m. išleis rekordinę 52 mlrd. JAV dolerių sumą;

26.   ragina Komisiją kruopščiai išnagrinėti grūdų ir aliejinių augalų sėklų tiekimo sutrikimų poveikį pažeidžiamiausiems ES ir trečiųjų šalių maisto produktų gamintojams ir vartotojams ir pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų ir priemonių, kurios padėtų išvengti maisto produktų tiekimo sutrikimų ir infliacijos poveikio tolesniam kainų augimui;

27.   ragina Komisiją nuodugniai ištirti pasaulio rinkos tendencijas, įskaitant didėjančią maisto paklausą besivystančios šalyse, kad, atliekant BŽŪP būklės patikrą, būtų svarstomos ir galimybės sukurti nuolatines priemones, kurias taikant ateityje būtų užtikrinta reikiama rinkos pasiūla;

28.   ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti tvarų žemės ūkį, kuris padėtų labai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrintų valstybių narių maisto produktų rinkos nepriklausomumą;

o
o   o

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0411.
(2) 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2007, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams už atidėtą žemę 2008 m. (OL L 253, 2007 9 28, p. 1).

Atnaujinta: 2008 m. rugpjūčio 15 d.Teisinis pranešimas