Poslovnik Evropskega parlamentaRazličica, ki bo začela veljati 2. julija 2019PDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB EPUB   PDF PDF
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3 : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 130a : Manjše interpelacije za pisni odgovor

1.   Pri manjših interpelacijah, sestavljenih iz vprašanj za pisni odgovor, lahko odbor, politična skupina ali najmanj pet odstotkov vseh poslancev Parlamenta Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko postavi vprašanja z zahtevo, naj Parlamentu posredujejo informacije o določenih zadevah.

Ta vprašanja se posredujejo predsedniku, ki – pod pogojem, da so v splošnem v skladu s tem poslovnikom in izpolnjujejo merila iz priloge k temu poslovniku(1)– naslovnika zaprosi, naj odgovori v dveh tednih; predsednik lahko po posvetovanju z avtorji ta rok podaljša.

2.   Vprašanja in odgovori se objavijo na spletišču Parlamenta.

(1)Glej Prilogo II.
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo