Ανακοινωθέντα τύπου
 

Εκλογή των 6 κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Θεσμικά όργανα - 16-01-2007 - 19:18
Σύνοδος Ολομέλειας
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 

Νέοι κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγησαν οι: James NICHOLSON (ΕΛΚ-ΕΔ, UK), Astrid LULLING (ΕΛΚ-ΕΔ, LU), Mia DE VITS (ΣΕΚ, BE), Ingo FRIEDRICH (ΕΛΚ-ΕΔ, DE), Szabolcs FAZAKAS (ΣΕΚ, HU) και Jan MULDER (ΦΙΛ, NL).Οι Κοσμήτορες είναι υπεύθυνοι για διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα που αφορούν άμεσα τους ευρωβουλευτές, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το Προεδρείο.

Σειρά εκλογής των κοσμητόρων:
James NICHOLSON (ΕΛΚ-ΕΔ, UK) με 334 ψήφους
Astrid LULLING (ΕΛΚ-ΕΔ, LU) με 298 ψήφους
Mia DE VITS (ΣΕΚ, BE) με 285 ψήφους
Ingo FRIEDRICH (ΕΛΚ-ΕΔ, DE) με 280 ψήφους
Szabolcs FAZAKAS (ΣΕΚ, HU) με 267 ψήφους
Jan MULDER (ΦΙΛ, NL) με 265 ψήφους
 
Αναφ.: 20070112IPR01908