Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Artikkeli
 

Stoppi kotiväkivallalle, mepit sanovat

Naisten oikeudet / tasa-arvo - 29-10-2008 - 08:01
Jaa / tallenna
Väkivallan uhri, lattialla makaava nainen ©BELGA_MAXPPP_Laurent Hamels

Yksi 80 miljoonasta kotiväkivallan uhrista Euroopassa

Kotiväkivalta on Euroopassa naisten tärkein kuolin- ja vammautumisen syy. Jopa joka neljäs nainen kärsii väkivallasta ainakin kerran aikuisiässä ja useampi kuin joka kymmenes joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi. Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa joka kolmas 16–67-vuotias nainen on joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Euroopan neuvoston "Stoppi naisiin kohdistuvalle kotiväkivallalle" -kampanja esittäytyi parlamentin naisten oikeuksien valiokunnan kuulemisessa 13. lokakuuta.

"Tarkoitamme kotiväkivallalla väkivaltaa tai fyysisen, henkisen taikka seksuaalisen väkivallan uhkaa", parlamentin naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja, Slovakian Anna Záborská (keskustaoikeiston EPP-ED-ryhmä) selvitti kuulemisen aluksi. On tärkeää, että uhrit voivat puhua kokemastaan väkivallasta, Záborská painotti ja muistutti, että kotiväkivaltaa esiintyy myös taloudellisina riippuvuussuhteina.
 
Daphne
 
Sisä- ja oikeusasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot kuvaili kamppailua kotiväkivaltaa vastaan "kamppailuksi perustavien ihmisoikeuksien puolesta". Kotiväkivallan ohella komissio painottaa ihmiskaupan, pakkoavioliittojen ja lasten hyväksikäytön torjuntaa, komissaari selvitti ja peräsi täsmällistä tilastotietoa toimenpiteiden ja tietokampanjoiden pohjaksi.
 

Kotiväkivalta Euroopassa

  • Kotiväkivalta on Euroopassa tärkein 16–44-vuotiaiden naisten kuolin- ja vammautumisen syy
  • Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa joka kolmas 16–67-vuotias nainen on joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi
  • Henkisestä väkivallasta on kärsinyt 45–50 % naisista
  • 12–15 % naisista on kärsinyt parisuhdeväkivallasta
  • EU rahoittaa kotiväkivaltaa torjuvia hankkeita Daphne-ohjelmallaan
EU on rahoittanut vuodesta 1997 yli 500 naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvaa hanketta Daphne-ohjelmastaan. Yli puolet hankkeista on suunnattu väkivallan uhrien auttamiseen. Vuonna 2007 EU rahoitti Daphnea 14 miljoonalla eurolla, Barrot kertoi.
 
Miehet kotiväkivaltaa vastaan
 
Arviolta 80 miljoonaa naista on joutunut Euroopassa kotiväkivallan uhriksi, mutta luotettavia tilastotietoja ei ole, Euroopan neuvoston José Mendes Bota jatkoi. Marraskuussa 2006 käynnistetyn Euroopan neuvoston kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta kotiväkivallasta ja löytää tehokkaita keinoja sen torjuntaan sekä jäsenmaiden, alue- ja paikallisviranomaisten että kansalaisyhteiskunnan tasoilla. 
 
Bota oli tyytyväinen saavutuksiin, mutta varoitti, että "ihmisiä on yhä tarpeen mobilisoida". Kolmasosa Euroopan neuvoston 47 jäsenmaasta ei luokittele naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikokseksi, hän jatkoi. Miesten mukaantulo kampanjointiin on ollut yksi keskeisimpiä tekijöitä, hän kertoi, sillä he ovat paitsi päätöksentekijöitä, tavallisesti myös hyökkäävä puoli.
 
Viite: 20081027STO40641