Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - BrysselLopullinen painos
 Tiedot eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla *
 Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2 . huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta
 EY:n ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus *
 Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona *
 ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I
 EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset ***
 Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen
 EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella
 Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät
 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***II
 Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II
 EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta (KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2 . huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta
 Yhteisön viisumisäännöstö ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2 . huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)
 Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2 . huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi EU-ympäristömerkistä
  LIITE
 Organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2 . huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta
 Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu *
 EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi
 Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi
 Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä
 Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta
 Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat
 Parempia kouluja koskeva eurooppalainen yhteistyöohjelma
Tekstit
Lopullinen painos (389 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus