Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
21 juni 2006
E-2804/06
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

 Betreft: Zwarte lijst luchtvaartmaatschappijen — Verordening (EG) nr. 474/2006
 Antwoord(en) 

Op 23 maart 2006 verscheen in het Publicatieblad de zgn. „zwarte lijst” van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (Verordening 474/2006(1)). Deze lijst is een uitstekend initiatief. Toch zijn er enkele vragen met betrekking tot de volledigheid van deze lijst. Wat volgt zijn enkele voorbeelden uit België met de daaraan gekoppelde vraag.

1. par. 44: Phoenix Aviation staat op de lijst, maar heet tegenwoordig AVE. Kan de Commissie meedelen of AVE inmiddels aan een kwaliteitscontrole is onderworpen, of zij bovendien de verordeningen van bijlage 6 van het Verdrag van Chicago respecteert en of zij wel of niet de Europese luchthavens mag aandoen? Indien neen: zal zij bijgevolg worden bijgeschreven op de lijst?

2. par. 69: de in Equatoriaal Guinea geregistreerde luchtvaartmaatschappijen hebben een exploitatieverbod. Op de lijst komen Cargo Plus Aviation en Ducor World Airlines niet voor, hoewel zij in dat land geregistreerd zijn. Hoe verklaart de Commissie dit en welke stappen zal zij ondernemen?

3. GATS Bishkek, voorheen geregistreerd in Equatoriaal Guinea als GATS Guinea, bezit nu een Air Operator’s Certificate afgeleverd door Kirgizië, maar haar hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, hetgeen in strijd is met bijlage 6 van het Verdrag van Chicago. Welke actie zal de Commissie bijgevolg ondernemen?

4. par. 90 e.v.: voor alle in Swaziland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen geldt een exploitatieverbod in de EU. Daarbij hoort volgens par. 91 African International Airways (AIA). Toch lijkt AIA — dat ook zou beschikken over een Zuid-Afrikaanse licentie of met dochterondernemingen werkt — nog steeds te vliegen binnen de EU. Kan de Commissie meedelen welke de actuele status is van AIA?

(1)PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14.

 PB C 328 van 30/12/2006
Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2006Juridische mededeling