Persbericht
 

Hoge voedselprijzen: Parlement vraagt om investeringen in ontwikkelingslanden

Consumenten - 22-05-2008 - 16:24
Plenaire Vergaderingen
Delen
©BELGA/AFP/Deshakalyan Chowdhury

Voedselprijzen rijzen de pan uit…

In een op donderdag aangenomen gezamenlijk ontwerpresolutie vragen de Europese Parlementsleden om een verhoging van de investeringen in de landbouw in de ontwikkelingslanden. Ze beklemtonen eveneens dat de huidige voedselcrisis aantoont dat politieke stabiliteit, regionale integratie, democratie en mensenrechten moeten worden bevorderd, niet alleen in de EU maar wereldwijd.

Het EP bevestigt het recht op voedsel en de noodzaak tot de toegang van alle mensen tot voldoende voedsel voor een actief en gezond leven. Twee miljard mensen leven nog steeds in bittere armoede en 850 miljoen mensen lijden dagelijks honger. De resolutie werd aangenomen met 485 stemmen voor, 52 tegen en 7 onthoudingen.

Voedselcrisis
 
De resolutie benadrukt dat de voedselvoorziening voor alle mensen op onze planeet voorrang moet hebben op alle andere doelstellingen, waarbij voedsel tegen redelijke prijzen beschikbaar moet zijn, zoals bepaald is in artikel 33 van het EG-Verdrag.
 
De resolutie dringt er bij alle relevante betrokkenen op aan menselijke en democratische waarden en de rechtsstaat te verdedigen bij het oplossen van de huidige voedselcrisis en bij het aanpakken van de langetermijnproblemen inzake de continuïteit van de voedselvoorziening.
 
De investeringen in de ontwikkelingslanden moeten met name gericht zijn op arme boeren. Ook moeten er eerlijker internationale handelsregels komen en een beoordeling van de gevolgen van speculatie op de prijzen van levensmiddelen.
 
Biobrandstoffen
 
Wat betreft de productie van biobrandstoffen, het Parlement erkent dat de EU-subsidiëring van gewassen voor de productie van biobrandstoffen niet langer gerechtvaardigd is, maar benadrukt dat slechts 2-3% van de EU landbouwgrond momenteel wordt gebruikt voor dit soort. De berichten in de media dat de productie van biobrandstoffen verantwoordelijk is voor de huidige voedselcrisis is wat betreft de EU overdreven.
 
De EP-leden doen een beroep op de Commissie en de lidstaten om meer te doen ter bevordering van het gebruik en de productie van tweede generatie bio-energie. De resolutie geeft verder aan dat biobrandstoffen gekoppeld moeten worden aan strenge duurzaamheidscriteria en dat de huidige crisis een onmiddellijk en grondige discussie eist tussen de EU-instellingen en de lidstaten over de rol die de moderne biotechnologie kan spelen bij het waarborgen van de productie van voedsel tegen redelijke prijzen.
 
Beter beleid noodzakelijk
 
Het Parlement pleit voor een dringende en substantiële verhoging van de investeringen in de landbouw, de aquacultuur, de plattelandsontwikkeling en de agrarische in ontwikkelingslanden, gericht op de arme boeren en kleinschalige landbouw.
 
De resolutie dringt erop aan dat kleine boeren in arme landen - dit zijn hoofdzakelijk vrouwen - toegang krijgen tot land, financiële diensten en krediet, hoogwaardig zaaigoed, irrigatiesystemen en kunstmes. Het benadrukt eveneens dat investeringen in de landbouwsector meer gericht moeten zijn op irrigatie, provinciale wegen, onderzoek en plaatselijke knowhow.
 
EU-lidstaten en de internationale gemeenschap wordt gevraagd om te voldoen aan de buitengewone noodoproep van het Wereldvoedselprogramma en deze te helpen bij het vinden van oplossingen voor de nieuwe uitdagingen in de strijd tegen honger.
 
Procedure: Gezamenlijke ontwerpresolutie / Debat: 22 april 2008 / Stemming: 22 mei 2008 / Ontwerpresolutie aangenomen (485-52-7)
REF.: 20080521IPR29631