Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Woensdag 12 september 2018 - StraatsburgVoorlopige uitgave
 In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan
 Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) ***
 Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) ***
 Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I
 Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005
 Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld
 De situatie in Hongarije
  Resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust (2017/2131(INL))
  BIJLAGE BIJ DE RESOLUTIE
 Autonome wapensystemen
 Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS
 Stand van de betrekkingen tussen de EU en China
Teksten
Voorlopige uitgave (670 kb)
13/09/2018 18:25
Laatst bijgewerkt op: 13 september 2018Juridische mededeling