Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Marţi, 12 septembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet
 Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE
 Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare ***
 Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole ***
 Punerea în aplicare a Directivei privind medierea
 Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul
 O strategie spațială pentru Europa
 Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții
 Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2888/2000 și a Regulamentului (CE) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2888/2000 și (CE) nr. 685/2001 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului
 Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale
  ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
 Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010
  ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ
 Vânătoarea de balene în Norvegia
 Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
 Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale
Texte
Ediţie definitivă (303 kb)
Ultima actualizare: 30 iulie 2018Notă juridică