Artikel
 

Fiskeriutskottet stödjer fortsatt förbud mot kommersiell valjakt

Fiske - 19-02-2009 - 07:03
Dela
Nästan var fjärde valart anses vara hotad

Nästan var fjärde valart anses vara hotad ©BELGA/AFP PHOTO/HO/GREENPEACE/JEREMY SUTTON-HIBBERT

Nästan var fjärde valart anses vara hotat. Jakt är en fara för valarna, men också klimatförändringar, föroreningar, kollisioner med fartyg, fiskeredskap och ekolod. Europaparlamentet röstar på torsdag om fiskeriutskottets initiativbetänkande som vill se ett slut på den vetenskapliga valfångsten och ett fortsatt moratorium för kommersiell valfångst.

1986 trädde ett förbud mot kommersiell valfångst i kraft. Men det har begränsad effekt eftersom det inte undertecknats av samtliga medlemsländer i internationella valfångstkommissionen (IWC). IWC sattes upp 1946 för att reglera valfångsten. 
 
Fiskeriutskottet stöder i ett icke lagstiftande betänkande av brittiska liberalen Elspeth Attwooll (Alde) att det globala moratoriet för kommersiell valfångst får finnas kvar liksom ett förbud mot internationell handel med valprodukter. Ledamöterna vill också se ett slut på den ”vetenskapliga valfångsten". Enligt WWF dödas ungefär tusen valar årligen för den kommersiella marknaden.
 
NGO:s anklagar Japan för att sälja produkter som fångats för vetenskapligt syfte. Denna typ av fångst täcks inte av moratoriet. Undantag görs också för samhällen som av tradition och för sitt livsuppehälle idkar valjakt. Fiskeriutskottet föreslår kvoter för sådan jakt.
 
Marina skyddsområden
 
Det finns över 80 valarter. Nästan var fjärde valart anses idag vara hotad, och nio valarter klassificeras som utrotningshotade.
 
Även om vissa valbestånd i viss utsträckning återhämtat sig sedan man införde moratoriet, har andra bestånd inte gjort det, och deras förmåga att anpassa sig till föränderliga miljöförhållanden är okänd.
 
”Avsiktlig störning, fångst och dödande” av alla valarter är för närvarande förbjudna i gemenskapens vatten inom ramen för EU:s habitatdirektiv från 1992 som handlar om bevarandet av vilda djur, växter och deras livsmiljöer.
 
Fiskeriutskottet vill att man på lämpliga platser i olika delar av världen inrättar fler marina skyddsområden där valar kan erbjudas särskilt skydd. Det förespråkar också att selektiva fiskeredskap ska användas för att undvika bifångster av andra arter, särskilt valar.
 
Ref.: 20090213STO49402