Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 16 januari 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I
 Genomförandet av EU:s makroregionala strategier
 Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I
 Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030
 Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa
Texter
Preliminär utgåva (527 kb)
26/01/2018 12:42
Senaste uppdatering: 26 januari 2018Rättsligt meddelande