Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 17 januari 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy
 Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I
 Energieffektivitet ***I
 Styrningen av energiunionen ***I
Texter
Slutlig utgåva (981 kb)
Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande