Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 7 februari 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden 9
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: dag för tillämpning av två delegerade förordningar
 Europaparlamentets sammansättning
  Europaparlamentets resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets sammansättning (2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE))
  BILAGA TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen
  Europaparlamentets beslut av den 7 februari 2018 om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (2017/2233(ACI))
  BILAGA
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal *
 Bekämpande av diskriminering av EU-medborgare som tillhör minoriteter i EU:s medlemsstater
 Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Texter
Preliminär utgåva (91 kb)
08/02/2018 11:33
Senaste uppdatering: 8 februari 2018Rättsligt meddelande