Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 8 februari 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Ryssland, fallet Oyub Titiev och människorättscentrumet Memorial
 Avrättningar i Egypten
 Barnslaveri i Haiti
 Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
 EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 februari 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 februari 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU
 Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
 Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet
 Situationen i Venezuela
 Situationen för UNWRA
 Bestämmelserna beträffande tidsomställnin g
Texter
Preliminär utgåva (250 kb)
15/05/2018 14:11
Senaste uppdatering: 15 maj 2018Rättsligt meddelande