Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 13 mars 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden ***
 Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor ***
 En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem
 Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om gränsöverskridande paketleveranstjänster
 Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 – C8-0025-2017 – 2017/0015(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort
 Jämställdhet i EU:s handelsavtal
 Regioner som släpar efter i EU
 Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar
Texter
Slutlig utgåva (202 kb)
Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande