Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 15 mars 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Situationen på Maldiverna
 Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman
 Barmhärtighetsmord i Uganda
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution)
 Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG
 Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014 – 2020)
 Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I
 Gemensam konsoliderad bolagsskattebas *
 Gemensam bolagsskattebas *
 Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III
 Situationen i Syrien
 USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)
Texter
Slutlig utgåva (391 kb)
Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande