Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 3 maj 2018 - BrysselSlutlig utgåva
 Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan (Kroatiens anslutning) ***
 Ramavtal mellan EU och Korea (Kroatiens anslutning) ***
 Att underställa det nya psykoaktiva ämnet ADB-CHMINACA kontrollåtgärder *
 Att underställa det nya psykoaktiva ämnet CUMYL-4CN-BINACA kontrollåtgärder *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010 BE/Caterpillar
  Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))
  BILAGA
 Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 Genetiskt modifierade sockerbetan H7-1
 Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016
 Presidentvalet i Venezuela
 Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
 Skydd av migrerande barn
 Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur
 Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU
 Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen
Texter
Slutlig utgåva (378 kb)
Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande