Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 29 maj 2018 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön
 Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)
 Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***
 Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***
 Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt *
 Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU
 Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform
 En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd , med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008
 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 – C8-0114-2016 – 2016/0070(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (Text av betydelse för EES)
 Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)
 Hållbara finanser
 Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017
Texter
Preliminär utgåva (579 kb)
30/05/2018 16:34
Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande