Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 13 juni 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Europaparlamentets sammansättning ***
 Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden
 Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 ***
 Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 ***
 Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien *
 Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin
 Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina
  BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile
 Förbindelserna EU - Nato
 It-försvar
Texter
Slutlig utgåva (195 kb)
Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande