Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 14 juni 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov
 Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
 Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen
 Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur
 Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 juni 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
 Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I
 Invändning mot en delegerad akt: bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö
 Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen
 Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS
 Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016
Texter
Slutlig utgåva (256 kb)
Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande