Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Background
 

20 май 2007 г. - първи избори за членове на Европейския парламент в България

Европейско гражданство - 19-04-2007 - 17:26
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

Само пет месеца след присъединяването й към ЕС, България ще проведе първите си европейки избори за 18 свои представители в Европейския парламент на 20 май 2007 г.

По принцип мандатът на членовете на ЕП е пет години, но мандатът на първите български евродепутати ще бъде само две години до следващите избори за Европейски парламент във всички 27 държави-членки през юни 2009 г. 
  
Въпреки че не е провела избори за членове на ЕП, България има свои представители в Парламента от присъединяването си на 1 януари 2007 г.  Българското народно събрание  избра 18 "временни" депутата на 20 декември 2006 г. Някои от настоящите депутати бяха и наблюдатели в Европейския парламент от есента на 2005 г. Също така някои от тях ще участват в предстоящите избори.
 
В Договора за присъединяване на България и Румъния се казва, че изборите за евродепутати трябва да се проведат до края на 2007 г. В тази връзка Президентът на България г-н Георги Първанов насрочи изборите за 20 май, неделя. Официалната предизборна кампания започва на 20 април. Изборите ще се проведат по пропорционалната система с национални листи на политически партии, коалиции и независими кандидати. 
 
Целта на тази Интернет страница е да ви информира за предстоящите избори в България. Тук можете да прочетете информация за постиженията на Парламента по време на настоящия му мандат (2004 -2009 г.), бъдещи отговорности и ролята на членовете на ЕП. Сайтът също така съдържа информация за закона за изборите и други подробности относно кампанията в България.
 
Моля кликнете на линковете, които следват, за да научите повече:
 
РЕФ.: 20070418BKG05394

Обръщение от председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг

НагореНапред
 
Позволете ми да изразя радостта си от присъединяването на България към ЕС и да подчертая историческото значение на разширяването на съюза от 1 януари тази година. На България бяха необходими повече от 60 години да стане част от свободна Европа, а на нашия континент - да се обедини отново.
 
На 20 май, неделя, за първи път в своята история, българите ще изберат 18 свои представители в Европейския парламент. Това е една изключително важна дата за българския народ, тъй като изборите са сърцето на демокрацията. Като член на Европейския парламент от 1979 г., съм участвал в шест преки избори за Европейски парламент и бих искал да призова българските граждани да вземат участие в този важен вот.
 
Днес, Европейският парламент е влиятелен и уверен благодарение на постепенно придобити правомощия. Той е представител на европейските граждани и участва в законодателните инициативи и изготвянето на Европейския бюджет редом със Съвета на Министрите,  в който са представени държавите-членки.
 
Европейският парламент винаги е участвал активно в процеса на  присъединяване на България към Европейския съюз. В края на януари тази година, на тържествено заседание в Брюксел, президентът Първанов направи обръщение пред членовете на Европейския парламент. Той каза: " Използвам случая, за да благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която оказваше на България в целия процес на присъединяване, за конструктивната критика и насърченията за продължаване на проевропейските промени. Важността на тази подкрепа се определя от нарасналата роля на Европейския парламент и като пряк изразител на волята на почти половин милиардното население на обединена Европа." Първите избори за Европейския парламент ще са следващата значима стъпка в интегрирането на България в Европейския съюз.
 
Само 18 дни след присъединяването на България към Европейския съюз, Европейският парламент прие резолюция, с която осъди смъртната присъда на петте български медицински сестри от Либийския съд. Парламентът прикани либийските власти да отменят присъдата и се обяви за преразглеждане на общата политика с Либия.
 
С нетърпение очакваме осемнайсетте нови члена на Европейския парламент, които вашата страна ще излъчи през месец май. След този важен вот, новите членове ще се сблъскат с различни предизвикателства - мерки за предотвратяване на климатичните промени, външна политика, глобализация, защита на човешките права, създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Решенията на членовете на Европейския парламент ще имат пряко влияние върху ежедневието на всеки българин. Гласувайки, вие участвате в оформянето на тези решения. Всичко зависи от вас!
 
Ханс-Герт Пьотеринг
председател на Европейския парламент
 
НагореНапред

Какво правят членовете на ЕП?

НагореНапредНазад
 
Членовете на Европейския парламент са 785 и имат решаващ глас при приемането на по-голямата част от европейското законодателство. Докато Съветът представлява държавите-членки, а Комисията следи за спазването на интересите на ЕС като цяло, Европейският парламент  представлява гражданите на ЕС и се избира пряко от тях.
 
Депутатите могат да изменят, одобряват или отхвърлят повечето от европейските закони. Парламентът прави това заедно със Съвета на министрите, който представлява държавите-членки. По-високи стандарти за водата за къпане, безопасна употреба на Интернет, законодателство  за работно време в ЕС и по-доброто етикиране на храните са само някои от скорошните постижения на евродепутатите.
 
ЕП одобрява и контролира годишния бюджет на ЕС.
 
Също така депутатите контролират Комисията като задават въпроси и по препоръка на Съвета на Европейския съюз, освобождават Комисията от отговорност по изпълнението на бюджета. Така проверяват дали бюджетът на ЕС е разпределен правилно. Също така ЕП провежда изслушвания за кандидатите за комисари и може да принуди Комисията да подаде оставка.
  
Как работят депутатите?
 
Всеки месец за четири дни депутатите са в Страсбург, където се състоят месечните пленарни сесии, а допълнителните заседания се провеждат в Брюксел. По време на сесиите, които са публични, депутатите обсъждат и гласуват важни законодателни решения.
 
Обаче съществена част от работата се извършва в комисиите, където членовете на ЕП първо обсъждат предложеното законодателство и чак след това го гласуват в пленарна зала. В парламентарните комисии депутатите изменят предложенията на Комисията и Съвета и гласуват законодателни текстове и доклади по собствена инициатива. Комисиите са 20 и всяка от тях е специализирана в определена област (например околна среда, енергетика, транспорт, земеделие). Депутатите могат и да са членове на подкомисии, временни комисии и анкетни комисии, които разглеждат специфични въпроси като например съществуването на тайни затвори на ЦРУ в Европа.
 
Една седмица в месеца членовете на ЕП работят в рамките на политическата си група и обсъждат законодателството, което ще бъде гласувано по време на пленарната сесия. Членовете на Европейския парламент се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не по националност. В момента в Европейския парламент има осем политически групи. Един депутат не може да е член на повече от една група.
 
Освен в рамките на пленарните сесии, комисии и политически групи депутатите заседават и в делегации, които работят с парламентите на страни, които не са членки на ЕС, както и в така наречените "интергрупи", където дискутират теми и проблеми от общ интерес.
 
Членовете на ЕП трябва да прекарват и известно време в избирателните си райони, за да могат да представят местните проблеми на европейско ниво. Всички депутати правят възможното да се срещат колкото се може по-често с техните избиратели, за което Парламентът отделя по няколко седмици в годината.
 
НагореНапредНазад

Eвропейски парламент - ключови решения от юли 2004 г. до април 2007 г.

НагореНапредНазад
 
Шестият мандат на Европейския парламент започна на 20 юли 2004 г. със 732, избрани чрез преки избори, членове на Европейския парламент от 25 държави-членки на ЕС. На 1 януари 2007 г, когато България и Румъния се присъединиха към ЕС и държавите-членки станаха 27, броят на членовете на ЕП се увеличи до 785. Мандатът на този Парламент изтича през юни 2009 г.
В текста, който следва можете да прочетете информация за ключовите решения на Парламента в различни области от избирането му през юли 2004 г. до днес.
 
ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
 
Директивата за услугите
 
На 15 ноември 2006 г. Европейският парламент /ЕП/ прие директивата за услугите. Законодателството намалява препятствията пред установяването на доставчици на услуги в други държави-членки и улеснява свободното движение на услуги във вътрешния пазар. Окончателният текст отразява в голяма степен позицията на ЕП, която беше приета на първо четене за баланс между свободната конкуренция и социалните права на работниците. Целта на ЕП беше да гарантира отварянето на вътрешния пазар за услуги за трансгранична конкуренция, без да подкопае Европейския социален модел. Новото законодателство ще улесни доставчиците на услуги, ако желаят да започнат бизнес в друга страна членка. Например компания, която желае да управлява хотел в друга държава-членка, няма да е задължена да кандидатства за разрешение от националните, регионалните и местните власти, но само от една единствена институция, която ще се занимава с всички формалности. По-лесно ще е и да се предоставят временни услуги в друга страна членка. Например след прилагането на директивата от планинските водачи няма да се изисква да имат фиксирано жителство в страната, където предоставят услугите си временно. Обаче, дори ако услугите се извършват само за определен период от време, доставчиците на услуги ще трябва да се съобразят със социалното законодателство на страната членка, където работят. Всички работници, изпратени временно от една компания в друга страна-членка, ще имат същите права като местните граждани.
 
Държавите-членки имат на разположение три години да транспонират директивата във законодателството си.     
    
Без директива за софтуерните патенти 
 
На 6 юли 2005 г.  648 от 680 гласували членове на Парламента отхвърлиха общата позиция на Съвета относно въвеждането на патентна система за компютърния софтуер, считайки, че необходимостта от тази мярка не е доказана и че подобно действие би могло да спъне иновациите, по-специално сред по-малките играчи в икономически сектор, който е жизненоважен за икономическата конкурентноспособност. Това е първото отхвърляне на позицията на Съвета по време на второ четене от процедурата по съвместно вземане на решение. Докладчик бе Michel Rocard.
 
ОКОЛНА СРЕДА
 
Директивата "REACH" 
 
Членовете на ЕП приеха на 13 декември 2006 г. с пълно мнозинство, след три години дебати с Комисията и държавите-членки, директивата "REACH" за регистрирането, оценката и издаването на разрешителни за химически продукти. "REACH" внася подобрения в управлението на рисковете, свързани с химикалите, като задължава производителите и вносителите да регистрират всички произведени или внесени химически вещества, които надхвърлят 1 тон годишно. Директивата задължава производителите да изпратят "план за заместване" на най-рисковите вещества с по-безопасни алтернативи - около 1500 вещества. Където не съществува алтернатива, производителите ще трябва да представят план за изследване и развитие, чиято цел ще бъде да се намери заместител. Свойствата на около 30 000 химически вещества, произвеждани или внасяни в ЕС, ще трябва да бъдат регистрирани в базирана в Хелзинки агенция.
 
 "REACH" влезе в сила на 1 юни 2007 г.
 
Нови схеми за събиране и рециклиране на използвани батерии и акумулатори
 
След двугодишни преговори членовете на Европейския парламент (ЕП) одобриха директивата, с която до 2008 г. в Европа ще се създадат мрежи за събиране и рециклиране на използвани батерии и акумулатори. Целта е да не се допуска тоновете изразходени батерии да се изхвърлят на сметища или изгаряни, от което токсични емисии се отделят във въздуха, почвата и водата. Събраните батерии ще се рециклират. Директивата въвежда ограничения за съдържанието на кадмий и живак в батериите заради вредата им за здравето и околната среда.   Продажбата на батерии и акумулатори, които съдържат повече от 0.0005% живак и 0.002% кадмий, е забранена с изключение на алармени системи, медицинско оборудване и безжични инструменти. Споразумението предвижда към 2012 г. да се събират 25 на сто от използваните батерии и 45 на сто - към 2016 година. В шестте страни, които имаше мрежи за събиране в момента на приемането на директивата, процентите през 2002 г. са били 59 на сто в Белгия, 55 на сто - в Швеция, 44 на сто - в Австрия , 39 на сто - в Германия 32 на сто - в Холандия и 16 на сто - във Франция.
 
Две години след влизането в сила на директивата ще се създадат лесно достъпни за потребителите места за събиране на батерии в техните квартали. ЕП договори дистрибуторите да са задължени да взимат обратно изтощените батерии и акумулатори безплатно за потребителите и да ги информират за тази възможност.
 
Директива за минните отпадъци
 
На 13 януари 2006 г. ЕП одобри директива с по-стриктни правила за минните отпадъци, която задължава и контролира операторите в случай на замърсяване заради лошо поддържани хранилища. С над 400 милиона тона отпадъци на година на европейската минна индустрия дължим около 30% от всички отпадъци в ЕС.
 
Къпане в по-чисти води
 
От 2013 година потребителите ще могат да проверяват безопасността на водата до плажове и други места за къпане на територията на ЕС по Интернет! Информацията ще бъде написана на табели и по плажовете. Законодателството опростява и подобрява стандартите и цели да подобри качеството на водата за къпане по плажовете и реките на ЕС.
 
По-стриктни стандарти за качеството на подпочвените води
 
Европейският парламент одобри по-строги мерки, които ще се налагат от страните членки, за да не се позволи замърсяването на подпочвените води с опасни вещества и да се защити по-добре този основен източник на питейна вода.
 
 
По-малко парникови газове със съдържание на флуор в европейската атмосфера
 
На 6 април 2004 г. Европейският парламент прие законодателни мерки за намаляване на емисиите на газове със съдържание на флуор, имащи парников ефект и използвани в производството на хладилна техника, климатици и противопожарни материали. Това законодателство ще помогне на страните членки да изпълнят ангажиментите си в рамките на Протокола от Киото.

ТРАНСПОРТ
Отваряне на европейските пристанища: Директивата за пристанищните услуги
През януари 2006 г., за втори път след ноември 2003 г., членовете на Европейския парламент отхвърлиха предложенията на ЕК за пазарен достъп до пристанищата. Първото четене се на директивата за пристанищните услуги предизвика протести на много пристанищни работници от цяла Европа в Страсбург. 
Депутатите призовават за директива, която ще гарантира прозрачност и честна конкуренция между пристанищата. Сред основните  депутатски критики е незачитането на предложенията им за най-спорните части в първия законопроект за лоцманските услуги и  така наречения "self-handling" (т.е персоналът на корабите да извършва самостоятелно товаро-разтоварителните дейности).
По-големи права за пътниците с увреждания
На хората с увреждания вече не може да се отказва пътуване със самолет след като ЕП гласува на 16 декември 2005 г. нов европейски закон в тяхна полза. Според правилата одобрени от членовете на ЕП, летищата ще са задължени да помагат на хората с увреждания или "намалена подвижност". Мениджмънтът на летището ще отговаря за осигуряването на помощ. Разходите за услугата ще бъдат покривани от авиокомпаниите. На хора с намалена подвижност може да бъде отказана резервация или качване на самолет само в случай че самолетът не може да осигури необходимата безопасност (например размерът на самолета или вратите е прекалено малък). В такива случаи на пътника трябва да бъдат предложени алтернатива.
 
Черен списък на авиокомпании 
След лятото на 2005 г., когато се случиха много самолетни катастрофи, Парламентът поиска прилагането на мерки за по-голяма безопасността на европейското въздушно пространство. Депутатите одобриха на 17 ноември 2005 г. създаването на черен списък  на самолетни компании  в Общността. С гласуването си депутатите подкрепиха унифицирането на този списък на базата на общи критерии, публикуването му в  Интернет и на всички места за продажба на  билети, правото на възстановяване на парите и пренасочването на пътниците в случай на самолетна компания от списъка и продавачите на билети да са задължени да информират за статута на превозвача.

Еднакъв формат за шофьорските книжки в ЕС от 2013 г.
 
От 2013 година форматът на всички новоиздадени шофьорските книжки ще се уеднакви и те ще изглеждат като кредитни карти. Това се предвижда в законодателство, което беше прието на 14 декември 2006 г. на второ четене от Европейския парламент. Новият формат ще замести повече от 110 съществуващи различни модела шофьорски книжки в страните членки.
По-малко часове зад волана - по-малко катастрофи
 
На 1 февруари 2006 г. Европейският парламент одобри мерки за намаляване на пътните произшествия причинена от умора на шофьорите, както и всички нови камиони и автобуси в Европейския съюз да бъдат оборудвани с дигитални тахографи от 1 май 2006 г. Целта е да се контролират часовете в движение на превозното средство. Това нововъведение е част от законодателен пакет за безопасност на пътя, който за първи път включва и списък от сериозни нарушения на пътната безопасност.
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
Забраняване на канцерогенните фталати 
 
Парламентът одобри пълната забрана за използването в производството на детски играчки на шест вещества, известни като "фталати", изследванията на които показват, че са канцерогенни.
 
Призив за премахване на границите за здравното обслужване в ЕС
 
На 15 март 2007 г. EП даде пълната си подкрепа за законова рамка за осигуряване на трансгранично здравно обслужване на гражданите. Според депутатите така най-добре може да гарантира навременния достъп на пациентите до подходящо и висококачествено здравно обслужване, развитието на осигуряването на трансграничните медицински услуги и стабилността на финансирането на здравното обслужване. Това също е най-добрият начин да се подобри оптималната употреба на здравни ресурси и да се ускори достъпа до лечение.
 
Депутатите приеха резолюция за трансграничното предоставяне на медицински услуги, която съдържа препоръките им към общата законова рамка за здравните услуги, която Европейската комисия подготвя в момента.   
 
Според депутатите законодателната рамка трябва да съдържа следните аспекти:
 
- правото на пациентите на възстановяване на разходите им за здравно обслужване в чужбина от националните им здравноосигурителни системи
-  разясняване на процедурите и условията за възстановяване на разходите
- общовалидни принципи и основни насоки за здравното обслужване, включително и свободата на избор от страна на пациента
-  създаване на механизъм за оплаквания за небрежно отношение и въвеждане на подход, тип "обслужване на едно гише" за оплакванията
-  обмяна на информация между националните органи за регистрацията и дисциплинарния статут на осигуряващите здравно обслужване
- ясни правила по разделянето на задачите и отговорностите между осигуряващите здравно обслужване по време на различните етапи на лечение и грижи
- създаването на мрежа от европейски центрове за справка
-  подходящи разпоредби за информирането на пациентите относно техните права и задължения, координирано сътрудничество между държавите-членки в тази област и включване на обща харта за правата на пациентите в бъдещата рамка на Общността.
 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ПРОГРАМИ
 
ЕП одобри финансовата рамка 2007 - 2013
 
На 17 май 2006 г. членовете на Европейския парламент одобриха споразумението за финансовата рамка на ЕС за периода 2007 - 2013 г. и дългосрочният бюджет на ЕС да е  862.3 млрд. евро или 1.045 от общия национален доход на ЕС. Екипът от преговарящи на Европейския парламент успя да договори допълнителни 4 млрд. евро за области, за които според членовете на ЕП не бяха отпуснати достатъчно средства през декември 2005 г. от държавните и правителствените ръководители за финансовата рамка на съюза за 2007-2013 година. Тази сума ще бъде използвана най-вече за научно - изследователска дейност, проекти в областта на образованието и младежта, иновации и развитието на малките и средни предприятия.
 
Преговарящите се споразумяха споразумението да бъде разгледано отново по време на прегледа на бюджета на ЕС през 2009 година.
 
ЕП прие бюджет на ЕС от 125,5млрд. евро за 2007 г.
През декември 2006 г. Европейският парламент прие на второ четене бюджета на ЕС за 2007 година - първият бюджет на съюза с 27 държави членки след присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. Председателят на ЕП Борел подписа бюджета заедно с председателя на Европейската комисия и финландското председателство на ЕС. С вота сумата за бюджетните ангажименти (commitment appropriations) бeше фиксирана на125.5 млрд. евро и 115.5 млрд. евро за предоставените бюджетни средства (payment appropriations), което е равностойно на 0.99 на сто от общия национален доход на ЕС-27 и е с около 3.2 на сто повече от бюджета за 2006 г.
Европейският парламент одобри 308 млрд. евро за структурните фондове 2007 - 2013 г.
На 4 юли 2006 г. Европейският парламент даде зелена светлина на законодателството за структурните фондове за 2007 -2013 г. като прие пакет от пет доклада, които очертават целите, наличните финансови ресурси и критериите за разпределение на фондовете в разширения Европейски съюз. Около 308 млрд. евро - или 35,7% от общия бюджет на Европейския съюз ще могат да се използват от 1 януари 2007 г. Структурните фондове са финансовият инструмент за провеждането на “Регионалната структурна политика” на ЕС и целят привеждане на всички региони и държави-членки към средно за ЕС ниво на социално сближаване.
 
Зелена светлина за Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)
 
Европейският парламент одобри на 30 ноември 2006г. Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за периода от 2007 до 2013 г. Това е основната програма за финансиране на научните изследвания с бюджет от повече от 54 млн. евро за седемгодишния период.
 
Инструменти за финансиране  
 
Европа е основният дарител на идваща от външни източници помощ в света. Следователно, инструментите за финансиране, използвани за осигуряването на тези помощи са жизнено важни. През октомври 2004 г., Комисията направи предложение за цялостно преразглеждане на програмите на ЕС, замествайки над 30 законодателни инструмента с 6. Парламентът прие идеята за опростяване, но настоя за запазването на отделни инструмени за развиващите се страни и за насърчаването на демокрацията и правата на човека (последният, използван за финансиране на проекти в трети страни дори без съгласието на местните власти), за да се ограничат тези политически приоритети. След две години преговори с държавите-членки, членовете на ЕП успешно сключиха споразумение със Съвета, отразяващо техните изисквания в това отношение. Споразумението, което покрива инструмента за финансиране за развитие на сътрудничеството за 2007-2013 г., беше прието на пленарната сесия през декември 2006 г. Друг ключов момент за членовете на ЕП е, че Парламентът запази правото си на съвместно вземане на решение, което Комисията се опита да подложи под въпрос.
 
ЕП одобри финансирането на програмите за обучение и култура
 
На 25 октомври 2006 г. Европейският парламент одобри препоръки за програмите за периода от 2007 - 2013 г. за общностни действия в областта на ученето през целия живот, Младеж в действие, програма Медия, програма Култура 2007 и програмата "Граждани за Европа".  Те одобриха бюджета за програмата за ученето през целия живот, включваща  програмите Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci и Grundtvig, както и Jean Monnet да е 6, 970 млн. евро; бюджетът на програмата MEDIA е 671 млн. евро, за програмата Младеж в действие - 785 млн. евро; 354 млн. евро за програмата Култура 2007 - 2013 г. и 190 млн. евро за програмата за активно европейско гражданство "Граждани за Европа". Студентите по Erasmus вече получават 200 евро вместо 150 евро месечно.
ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ
Назначаване на новата Комисия
Новият Парламент веднага отстоя ролята си на демократичен надзирател на изпълнителната власт, провеждайки подробни изслушвания на всички кандидати номинирани за членове на Комисията. След тези изслушвания, Парламентът изрази съмнения относно трима от номинираните кандидати, било поради ресора, било поради поста в Комисията, или поради двете. Един от тези случаи, този на г-н Rocco Buttiglione зае първите страници на пресата в цяла Европа. Избраният председател на Комисията, г-н Barroso оттегли предложението си и представи нов кандидат. 
ЕП одобри новия състав на ЕК на 18 ноември 2004 г., чиито мандат е до 31 октомври 2009 г., с 449 гласа "за", 149 гласа "против" и 82 "въздържали се".
Ясно "Да!" за Конституцията
Променящата се съдба на Договора за конституцията дълбоко беляза първата половина на мандата.  Парламентът изпитваше определени тревоги относно съдържанието, но решително изрази подкрепата си за проектодоговора за Конституцията, гласувайки на 12 януари 2005 г. (500 членове на ЕП гласуваха “за”). С вот след референдумите във Франция и Холандия членовете на ЕП заявиха, че конституционен договор е необходим до изборите за европейски депутати през юни 2009 г. 347 гласуваха "за", 212 "против" и 70 "въздържали се".
Нов статут за членовете на ЕП
 На 23 юли 2005 г. Европейският парламент прие нов статут, който определя правилата и задълженията на членовете на ЕП и влиза в сила след изборите през 2009 г. Статутът въвежда еднаква заплата за всички депутати от бюджета на ЕС, което ще сложи край на настоящата система различни национални заплати.
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 
Дейности на ЦРУ в Европа: ЕП иска от Съвета да упражни натиск за повече информация от страните-членки
 
Над 1,000 оперирани от ЦРУ полета са използвали въздушното пространство на ЕС от 2001 г. до 2005 г. и временни тайни затвори „може би са били разположени в американски военни бази” в Европа се казва в окончателния доклад на ЕП за дейностите на ЦРУ приет на 14 февруари. Докладът, който критикува пасивността на някои държави-членки , както и липсата на сътрудничество от Съвета на министрите на ЕС беше приет с 382 гласа "за", 256 "против" и 74 "въздържали се".
 
Според текста, подготвен от  временната комисия за Предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспорт и незаконно задържане на затворници, „европейски държави са си затваряли очите или са допускали полети, експлоатирани от ЦРУ, които, в някои случаи, са били използвани за извънредни предавания или незаконно транспортиране на задържани лица”. В някои случаи временни тайни затвори в европейски държави са се помещавали в американски военни бази и евентуално е липсвал контрол върху американските военни бази от страна на приемащите европейски държави. Депутатите обясняват, че понятието „тайни затвори“ включва в себе си не само затвори, но и всички места, където някой е държан в изолация, като например частни домове, полицейски участъци или хотелски стаи, както в случая с Халед Ел-Масри в Скопие. 
 
Като отбелязва това, ЕП „очаква Съветът да упражни натиск върху всички засегнати правителства да предоставят пълна информация на Съвета и Комисията и там, където е необходимо да започнат изслушвания и незабавно провеждане на независимо разследване.
 
СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
 
Председателят на ЕП връчи наградата „Сахаров” за 2006 г. на Александър Милинкевич
На 12 декември 2006 г. председателят на Европейския парламент Жозеп Борел връчи на лидера на опозицията на Беларус Александър Милинкевич наградата "Сахаров" за 2006 г. Всяка година Европейският парламент присъжда наградата „Сахаров” за свобода на мисълта на изключителни личности или организации, които се борят срещу потисничеството, нетърпимостта и несправедливостта. Чрез нея Парламентът изразява своето уважение и подкрепа към тези, които защитават свободата с риск за живота си.
 
Европейският парламент призова САЩ да затвори "Гуантанамо"
 
На 13 юни 2006 г. членовете на Европейския парламент гласуваха резолюция, с която призоваха за затваряне на американската база "Гуантанамо" и настояха съдебните дела срещу всеки затворник да се водят от компетентен и независим съд или от международен трибунал.  Европейският парламент заклейми всички форми на насилие и се обяви за стриктно спазване на международното право. Депутатите припомниха трите самоубийства на затворници в "Гуантанамо" на 10 юни 2006 г., които според тях са причина за "още по-голяма международна загриженост".
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
ЕП призова за предпазлива реформа на лозаро-винарския сектор в ЕС
 
На 15 февруари 2007 г. Европейският парламент призова за внимателно провеждане на реформата на лозаро-винарския сектор в ЕС. В доклад, приет с 484 гласа "за", 129 "против" и 24 "въздържали се" депутатите казват, че държавите-членки трябва да имат право да ограничават изкореняването на лозята.
 
Докладът по собствена инициатива от Katerina Batzeli (ПЕС, Гърция) обвинява Европейската комисия, че с предложеното преструктуриране на европейския лозарски сектор "ще доведе до съсредоточаване на производството в няколко крупни лозаро-винарски стопанства и до уеднаквяване на произвежданите вина, което би застрашило многообразието на европейските вина, както и икономическото, социално и културно богатство на редица европейски региони".  
Депутатите предложиха реформа в две фази (2008-2011 г. и 2012-2015 г.): според тях приоритетни трябва да бъдат уравновесяването, оздравяването на пазара, подкрепа на производителите и лозаро-винарските райони. 
 
РАЗШИРЯВАНЕ
 
Перспективите на Турция за членство - "да......но"
 
В гласуване на 15 декември 2004 г., Европейският парламент подкрепи откриването на преговори за присъединяване на Турция - 407 членове на ЕО гласуваха "за", 262 бяха "против" и 29 "въздържал се". С доклада за напредъка на Турция, който беше приет на 27 септември 2006 г., членовете на Европейския парламент изразиха тревога от забавянето на процеса на реформите в страната. Отношенията с Кипър и Армения, както и ограниченията за свободата на словото бяха основни теми в доклада. Въпреки това евродепутатите приветстваха скорошните действия, предприети от турското правителство срещу изтезанията и корупцията и за утвърждаване правата на жените.
 
Те призоваха правителството на Анкара да признае Република Кипър, да изтегли силите си от острова и да вдигне ембаргото за кипърските кораби и самолети. Докладът припомня на Турция, че липсата на напредък по прилагането на Протокола от Анкара ще има сериозни последствия за преговорния процес и дори може да стане причина за прекратяването му.  Текстът призова Турция да се въздържа от създаващи напрежение военни действия.
 
БЪЛГАРИЯ в Европейския парламент
Зелена светлина за България и Румъния
Европейският парламент даде официалното си съгласие за членството на България още на 13 април 2005 г. – дни преди подписването на Присъединителния договор – и така даде зелена светлина за приемането на страната заедно с Румъния. 522 депутати гласуваха "за", 70 "против" и 69 "въздържали се" за приемането на България в ЕС, а за Румъния - 497 "за", 93 "против" и 71 "въздържали се".Въпреки че правно официалната роля на Европейския парламент приключи с даването на това съгласие, депутатите продължиха да участват активно и да имат влияние върху хода на събитията, например чрез редовните доклади, които подготвяха за напредъка на страната
На 26 септември 2006 г., ЕП потвърди датата за присъединяване на 1 януари 2007 г., след дебат, в който тревогите на гражданите бяха зачетени и членовете на ЕП изтъкнаха, че ЕС може да предприеме мерки в случай, че новите държави-членки не се справят успешно в някои специфични области, такива като борбата с корупцията и организираната престъпност.
На 30 ноември 2006 г. членовете на Европейския парламент приветстваха членството на България в Европейския съюз като приеха с 505 гласа "за", 65 "против" и 36 "въздържали се" последния си доклад за готовността на страната за присъединяване. Те обаче напомниха, че българските власти трябва направят необходимото, за да избегнат активирането на предпазни клаузи и други мерки в критичните области, които са набелязани в доклада на Европейската комисия от 26 септември 2006 г.
 
Необходими са видими резултати в критичните области 
 
Членовете на Европейския парламент отбелязаха неотложната необходимост от видими резултати в критичните области (корупцията, организираната престъпност и прането на пари) и призоваха българските власти да предприемат бързи и задълбочени действия, за да избегнат активирането на предпазните клаузи и други съпътстващи мерки. Европейската комисия трябва да се съобрази със становището на ЕП при разглеждане на активирането на предпазни клаузи и европейските депутати трябва да имат активно участие в мониторинговия процес, се казва в доклада.  

Според депутатите България трябва да демонстрира осезаеми резултати в борбата с корупцията, организираната престъпност и прането на пари. Те призоваха за максимална прозрачност в приватизацията и назначенията на обществени постове и в съдебната система. Според тях България трябва да въведе сериозни санкции за прокурорите, които бавят и пречат на развитието на делата. Членовете на ЕП приветстваха усилията да се разсекретят архивите на секретните служби, но препоръчват това да бъде контролирано от политически независима комисия. Те призовават за разширяване на специализираните полицейски части, които работят в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, разпространението на наркотици и трафика на хора, най-вече на границите.  Членовете на ЕП поискаха подобряване на условията в детските домове, както и в домовете за хора с умствени и физически увреждания. Те призоваха това да стане национален приоритет. 
 
Те изразиха безпокойство от съществуващите невидими бариери за чуждестранните инвеститори и призоваха българското правителство да вземе мерки срещу административни решения, които могат да попречат на развитието на положителен климат за инвестиции в страната. Депутатите подчертаха значението на правилното управление и контрол на средствата от фондовете на ЕС. 
 
АЕЦ Козлодуй 
 
ЕП призова България да изпълни ангажиментите си относно закриването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, така както са записани в член 30 от Присъединителния договор. Депутатите поискаха от европейските институции да спазят обещанията си за финансиране от 210 млн. евро за България за периода 2007-2008 г. за закриването на АЕЦ Козлодуй. Само с пет гласа отпадна текста, гласуван от Комисията по външните работи, според който подходът към закриването на реакторите трябва да е гъвкав и да се даде възможност за отлагане от осем месеца. 
 
Подкрепа за българските медицински сестри в Либия 
 
В заключение ЕП припомни подкрепата си за българските медицински сестри и палестинския доктор, които са обвинени в преднамерено заразяване на стотици деца в либийска болница с вируса на СПИН. Депутатите настояха за бърз и задоволителен изход и компенсации от либийските власти за страданията, причинени на "тези невинни хора".
 
Европейският парламент одобри назначението на първия български комисар

Европейският парламент одобри назначението на новия член на Комисията, г-жа Меглена КУНЕВА, за остатъка от мандата  на ЕК до 31 октомври 2009 г. с  583 гласа  "за",  21 "против" и 28 "въздържали се". Кандидатурата на румънския кандидат г-н Орбан беше одобрена с 595 гласа "за",  16 "против" и 29 "въздържали се". И двата вота бяха приветствани с аплодисменти в пленарната зала.
“Защитата на потребителите е център на интересите на всеки европейски гражданин”. Това заяви Меглена Кунева, българският кандидат за член на Комисията за ресора "Защита на потребителите", по време на изслушването й на  27 ноември пред Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите в Европейския парламент. “Тази политика обхваща най-важните неща – развитието на човека и организирането на интересите”.
 
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу каза след одобрението на ЕП, че за първи път договорът за присъединяване предвижда изрично одобрението на ЕП за новите членове на Комисията.  "Убеден съм, че и двамата отговарят на изискванията," каза Барозу и допълни, че те са забележителни личности, положили огромни усилия страните им да се присъединят към ЕС. "Смятам че двамата доказаха етичност, професионализъм и богат опит, както и европейска ангажираност," добави той. В заключение той припомни, че  с присъединяването на  двете държави ще приключи петото разширяване на ЕС - членството ще  даде на България и Румъния нова увереност и динамизъм. "Уверен съм че това ще е полезно за целия съюз", каза Барозу.
ЕП приветства новите членове от България и Румъния
 
Европейският парламент приветства с тържествена церемония новите членове на ЕП от България и Румъния. След присъединяването на държавите им към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., гражданите на България и Румъния имат съответно по 18 и 35 представители в Европейския парламент - единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори.
 
На 15 януари 2007 г. в 18,00 часа членовете на ЕП посрещнаха с ръкопляскания новите си колеги от България и Румъния в Страсбург. Председателят на Европейския парламент Josep Borrell поздрави поотделно всеки един от новите депутати, които след това заеха местата си. Членовете на ЕП приветстваха с ръкопляскания и поставянето на местата на знамената на България и Румъния в пленарната зала в Страсбург.
 
Председателят на ЕП Josep Borrell каза, че за него е голямо удоволствие да приветства новите колеги от България и Румъния и им пожела от името на целия Парламент успешен първи мандат като членове на ЕП. "Сега в ЕП имаме 785 депутата, които представляват 27 страни и 177 политически партии," каза той и припомни, че България и Румъния положиха огромни усилия преди членството си, но все още има какво да се направи. "Както знаете през ноември миналата година ЕП окуражи вашите правителства да запазят ритъма на реформите," каза Borrell във връзка с последните доклади на ЕП за напредъка на двете държави.
 
Депутатите от България и Румъния, които станаха членове на ЕП, са избрани от националните си парламенти. Те ще са на тези постове до провеждането на изборите за Европейски парламент в България и Румъния тази година. 
 
На заседанието си на 20 декември миналата година Народното събрание на Република България избра 18 народни представители за членове на ЕП на принципа на пропорционално представителство на парламентарните групи: Атанас Папаризов, Георги Близнашки, Евгени Кирилов, Кристиан Вигенин, Младен Червеняков и Маруся Любчева от Коалиция за България, Лидия Шулева, Христина Христова, Станимир Илчев и Антония Първанова от НДСВ, Филиз Хюсменова, Неджми Али и Четин Казак от ДПС, Филип Димитров и Мартин Димитров от ОДС, Константин Димитров от ДСБ, Стефан Софиянски от БНС и Димитър Стоянов от "Атака". Мандатът им е временен и ще продължи до изборите в България за членове на Европейския парламент на 20 май тази година.  
 
Европейския парламент поиска незабавно освобождаване на българките в Либия
 
На 18 януари членовете на Европейския парламент приеха с 567 гласа "за", един "против" и седем "въздържали се" резолюция в подкрепа на българските медицински сестри и палестинския доктор в Либия. Те осъдиха смъртните присъди, призоваха Полковник Кадафи да направи необходимото за незабавното им освобождаване, а при липса на положителен изход от делото, Комисията и Съветът да обмислят преразглеждане на общата политика на ЕС към Либия.
 
Европейският парламент   осъди решението на Наказателния съд в Либия от 19 декември 2006 г., което повторно призна за виновни и осъди на смърт петте български медицински сестри и палестинския лекар. Депутатите подчертават, че от януари 2007 г. процесът в Бенгази директно засяга петима граждани на Европейския съюз. Те изразяват сериозна загриженост относно основанието, на което срещу обвиняемите е било повдигнато съдебно преследване и за отношението към тях по време на задържането под стража, както и за голямото забавяне на процеса. 
 
Кадафи да направи необходимото за незабавно освобождаване  
 
ЕП призовава Полковник Кадафи да упражни правомощията си за незабавното освобождаване на българките и палестинеца. Депутатите също приканиха либийските власти да анулират смъртните присъди и да разрешат на случая на хуманитарна основа. Те призоваваха Комисията и Съвета да предприемат действия спрямо либийското правителство за бързо освобождаване на медиците.  
 
Преразглеждане на политиката на ЕС към Либия 
 
ЕП призовава Комисията и Съвета, при липса на положителен изход от делото, да обмислят преразглеждане на общата политика към Либия във всички съответни сфери, в които Съюзът счита това за целесъобразно. 
 
Пълна солидарност с децата и семействата им в Бенгази 
 
Членовете на ЕП изразиха пълна солидарност с жертвите на заразяването с ХИВ/СПИН в Бенгази. В тази връзка те  призоваваха Комисията, Съвета и държавите-членки да продължат да оказват помощ за прилагането на Плана за действие срещу ХИВ и да подкрепят Международния фонд - Бенгази, с цел да се облекчи страданието на заразените деца и техните семейства и да се помогне на либийските власти да предотвратят и да се преборят с разпространението на заразата със ХИВ в страната.   
 
Депутатите подчертаха решителността си да следят отблизо случая и приканиха Комисията и Съвета да държат Европейския парламент в течение на всяко ново развитие. 
 
Те изразиха категоричната си позиция против смъртното наказание по принцип. Те напомниха, че ЕС счита, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство и за прогресивното развитие на правата на човека. Те подчертаха, че ЕС е разширил този ангажимент и сега работи за премахване на смъртното наказание както в Съюза, така и в трети страни.
 
Президентът на България в Европейския парламент
 
Нa 1 февруари президентът на България г-н Георги Първанов произнесе тържествено слово в ЕП по повод присъединяването на България в ЕС. "Ние влизаме в ЕС не за да бъдем консуматори, а със стремежът да засилим съюза със стабилните си макро показатели и способността да генерираме сигурност на Балканите," каза той.
 
Председателят на Европейския парламент Hans-Gert Poettering приветства президента на Република България г-н Георги и припомни, че това не е първото посещение на българския президент в ЕП, но е първото като държавен глава на нова държава-членка в европейското семейство.
 
Президентът на Република г-н Първанов започна изказването си с думите, че датата 1-ви януари 2007 г., когато България стана членка на ЕС, е триумф на историческата справедливост, защото по дух и самочувствие българите винаги са били европейци. Българската култура е във фундамента на европейската цивилизация и затова исторически е оправдано чрез българското членство в ЕС да звучи езика на светите братя Кирил и Методий обявени за небесни съ-покровители на Европа. 
 
Той повдигна въпроса за АЕЦ Козлодуй и изрази съжаление, че не достигнаха 4-5 гласа, за да се приеме текста в полза на реакторите в последния доклад на ЕП за напредъка на България. Президентът изброи пред евродепутатите последиците от извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй  - регионът се изправи пред сериозна енергийна криза, някои страни изпитват сериозен недостиг и има страна с тежък режим на тока. България би приела нова партньорска проверка, която да се извърши със съдействието на всички органи, които имат отношение към ядрената енергетика. Той подчерта, че България се придържа към това, че договорите трябва да с е спазват и България изпълни своите ангажименти."Ако има воля да се оцени сложната ситуация в региона и заплахите за отделните страни в това число и за България, решение може да се намери в рамките на Договора като се позовем на Член 36", каза г-н Първанов.
 
НагореНапредНазад

Европейски парламент - предстоящи законодателни инициативи

НагореНапредНазад
 
ОКОЛНА СРЕДА
 
Мерки за противодействие на климатичните промени: нови законодателни предложения за ограничаване на емисиите от коли (от особен интерес за производителите на коли) и от тежките превозни средства (нормата Euro VI). Също така ЕП ще гласува директиви за намаляване на емисиите на азотен оксид от авиацията и замърсяващите емисии от корабите. В началото на тази година ЕК прие пътна карта за възобновяемите енергийни източници в дългосрочен план. Предложението включва обща и обвързваща цел от 20% и обвързваща минимална цел от 10% за био горивата в транспортния сектор за ЕС през 2020 г. и насока за превръщане на възобновяемите енергийни източници в областта на електроенергията, топлоенергията, охлаждането и транспорта. Предложеният пакет ще включва законово обвързващи цели, които ще предоставят на държавите-членки свободата да определят най-добрия енергиен микс от възобновяеми източници според собствените им условия. Същевременно и за да постигнат общата национална цел, държавите-членки трябва да създадат национални планове за действие, които да посочват специфичните нужди и секторни цели за всеки сектор на възобновяемите енергийни източници – електроенергия, био горива, топлоенергия и охлаждане.
 
На 15 февруари тази година Европейският парламент прие резолюция, с която подчерта необходимостта от спешно предприемане на конкретни действия на глобално равнище за справяне с изменението на климата. Те призоваваха за намаляване на емисиите с 30% до 2020 г. за ограничаване повишаването на средната температура до 2°C.
 
Преглед на законодателството за управлението на отпадъците (Jackson, Blockland) – предстои приемане на рамкова директива за отпадъците. На 13 февруари 2007 г. на първо четене депутатите поискаха производството на отпадъци да се стабилизира до 2012 г., а производството им да бъде ограничено значително до 2020 г. Депутатите отхвърлиха  идеята изгарянето да се счита за оползотворяване. Ако техните изменения се запазят до края на процедурата за съвместно решение - за обработващите отпадъци няма да е толкова лесно, колкото в момента да избират по-простото решение, а именно изгарянето. Този въпрос беше един от най-спорните по време на обсъждането в пленарна зала. Високите изискания на депутатите, както и различаващите се гледни точки относно изгарянето показват, че предстои трудна процедура по съвместно взимане на решение със Съвета.
 
Качество на водата  (Laperrouze) – предстои обсъждане на първо четене през 2007 г. на това законодателство, което цели усъвършенстване на стандартите за качеството на водата
 
Рамка за защитата на почвите (Gutierrez-Cortinez) – първо четене най-вероятно на 21 май в пленарна зала.
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 
Етикиране на алкохолни напитки (Horst Schnellhardt) – споразумение със Съвета е възможно през април или май. Законодателството се отнася за много видове местни алкохолни напитки, но най-засегната е водката. На 30 януари парламентарната комисия по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните прие доклада и предложи компромисно решение: ако водката се произвежда от зърнени култури, картофи, меласа, то тогава на етикета на бутилката ще пише просто "Водка". Ако обаче за производството на напитката са били използвани други продукти, то на етикета трябва да бъде точно упоменато - "Водка произведена от ...".
 
Иновационни терапии, включващи генни и келтъчни терапии - ЕП ще разгледа законодателството през април след консултации със Съвета.
 
Хранене/затлъстяване - До края на годината ЕК ще представи законодателство за етикирането на хранителните продукти и ЕП ще даде своя принос. Участник в борбата срещу затлъстяването, Европейският парламент прие в началото на тази година доклад от Frédérique Ries (АЛДЕ, Белгия) в отговор на Зелената книга на Европейската комисия. Депутатите изразиха голяма загриженост от намалялата консумация на плодове и зеленчуци в Европа, която основно засяга европейски домакинства с ниски доходи поради факта, че такива продукти са скъпи и се предоставя твърде малко информация относно истинското им значение за режима на хранене. ЕП призовава ЕК да предложи политическа и регулаторна рамка, която поставя на разположение най-добрите източници на хранителни вещества и други полезни хранителни съставки. Въпросите на здравето и храненето бяха в дневния ред на Парламента и през изминалата година - в доклада на Adriana Poli Bortone (Група на Съюза за Европа на нациите, Италия). Той касаеше обозначенията върху продуктите, които осведомяват за тяхната полза за човешкото здраве или хранителния баланс.
 
ТРАНСПОРТ
 
Морска безопасност - ЕП прие два доклада за по-добра морска безопасност в ЕС по процедурата за съвместно решение на първо четене. Първият доклад се отнася за изискванията на държавите на флага (държавите, където корабите са регистрирани), а вторият за гражданската отговорност и финансовите гаранции на собствениците на кораби. Тези доклади са част от пакет от седем доклада - т.н "трети пакет за морска безопасност". Останалите пет доклада ще бъдат гласувани по време на сесията от 23 до 26 април в Страсбург. Основна цел на третия законодателен пакет за морска безопасност, предложен от ЕК е да усъвършенства съществуващите мерки за безопасност.
 
Железопътен транспорт: Членовете на Европейския парламент одобриха на второ четене по процедурата за съвместно решение третия законодателен пакет за железниците, състоящ се от три доклада за либерализирането на пазара, минималните права на пътниците и изискванията за влаковия персонал. След гласуването останаха много различия между ЕП и Съвета и затова се очаква това законодателство да бъде обсъдено в рамките на помирителната процедура.
 
Пощенски услуги: ЕП ще гласува доклад за новата фаза в либерализирането на пощенските услуги за писма под 50 гр. през май.  ЕК предлага пълно отваряне на пазара за пощенските услуги до 2009 г., което е предвидено в Директивата за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и означава, че националните оператори няма да имат монопол върху пощата с тегло под 50 грама.
 
КУЛТУРА
 
Директива за аудиовизуалните медии: преглед на законодателството "Телевизия без граници", предстои второ четене по време на този мандат на Парламента. На първо четене Европейският парламент подкрепи промени в правилата за телевизионните програми в Европа, включително и подхода към т.н product placement (или скритата реклама). Като приеха на първо четене новата директива за аудиовизуалните медии или т.н "Телевизия без граници", депутатите гласуваха паузите за реклами по време на филми и някои други телевизионни програми да се излъчват на 30 минути. Скритата реклама или product placement скоро трябва да се легализира в цяла Европа, но трябва да се подчини на строги правила, казват те.
 
РАЗШИРЯВАНЕ
 
Политически дебати– ЕП дава зелена светлина на всяко ново разширяване. Предстоят доклади за напредъка на Балканите и Турция.
 
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА/БЮДЖЕТ
 
Междинен преглед на дългосрочния бюджет на ЕС (2008 или 2009),
 
ПРОМИШЛЕНОСТ
 
Роуминг (Rubig) Целта на регламента е да се намали цената на роуминга. Вот в пленарна зала – 9 май.
 
По време на изслушване за регламента в Комисията по промишлеността в ЕП докладчикът Paul Rübig (EНП-EД, Aвстрия) подчерта, че има нужда от много по-прозрачни цени на роуминга. Според него абонатите при влизане в чужда страна трябва да получават sms с тарифите за роуминга . Той предлага въвеждане на „европейска тарифа”. 
 
Нов законодателен пакет за телекомите: ЕК ще предложи законодателство за либерализацията на телекомуниационния пазар тази година. Европейските потребители продължават да се ползват от по-ниски цени и иновационни услуги като резултат от добрия напредък в прилагането на европейските правила в областта на телекомуникациите. Въпреки това, за да могат потребителите и доставчиците да извлекат пълна полза от европейския вътрешен пазар, са необходими по-голяма конкуренция, по-последователно и ускорено прилагане на мерките, и по-независими регулатори, както се посочва в издадения Дванадесети доклад на Европейската комисия за телекомуникационните пазари. Докладът на Комисията също така посочва някои от най-изострените регулаторни проблеми, които все още остават нерешени: липса на истински независими национални регулатори; забавяне при взимането на мерки за решаване на проблемите на конкуренцията, твърде различни мерки за решаване на сходни проблеми на конкуренцията, неефикасно и непълно управление на радиоспектъра, непълно разгръщане на телефонния номер за спешна помощ 112 (през 2006 г. Комисията трябваше да започне процедури за нарушение срещу 13 държави-членки).
Изследвания: създаването на европейския еквивалент на MIT Европейски технологичен институт се очаква да бъде част от дневния ред по време на мандата. Целта е да се противодейства на фрагментирането на усилията, които се полагат за изследвания и енергетика.
 
ЕНЕРГЕТИКА
 
Вътрешен енергиен пазар: ЕК предложи законодателство и мерки за завършване на вътрешния пазар, включващи преминаване към ниско въглеродни източници. В момента ядреното електричество се равнява на 14% от консумацията на енергия и 30% от елекричеството в ЕС. В предложенията на ЕК се подчертава, че зависи от всяка държава-членка дали ще използва ядрена енергетика или не. ЕК обаче предлага, където нивото на ядрена енергетика намалява, да се използват ниско въглеродни източници, защото иначе ще бъде по-трудно да се осъществи целта за намаляване на парниковите емисии. ЕП ще разгледа предложенията на ЕК.
 
Пестене на енергия: преглед на настоящото законодателство „energy star”, чиято цел е домашните и офис уредите да пестят повече енергия.
 
ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
 
Здравни услуги: Очаква се ЕК да предложи законодателство за свободното движение на пациенти/лекари и възстановяването на разходите, ако гражданин на ЕС се лекува в друга от собствената му страна държава-членка. През март EП даде пълната си подкрепа за законова рамка за осигуряване на трансгранично здравно обслужване на гражданите. Според депутатите така най-добре може да гарантира навременния достъп на пациентите до подходящо и висококачествено здравно обслужване, развитието на осигуряването на трансграничните медицински услуги и стабилността на финансирането на здравното обслужване. Това също е най-добрият начин да се подобри оптималната употреба на здравни ресурси и да се ускори достъпа до лечение.
 
ИМИГРАЦИЯ
 
Връщане на нелегални имигранти: общи правила и условия за екстрадирането на незаконни имигранти
 
Миграция на работна ръка: условия за влизане и престой на сезонни работници
 
VIS (Визова информационна система, включваща биометрични данни – Ludford ): цели улесняване на граничния пропуск на външните и вътрешни граници на ЕС
 
Гранични сили за бързо реагиране: границите на държави-членки, пропускащи масово нелегални имигранти, могат да получат помощ от  граничните войски на други членки.
 
ПРАВНА ЗАЩИТА
 
Права за интелектуална собственост и наказателни мерки (Zingaretti): ЕП най-вероятно ще подкрепи въвеждане на наказателни мерки за борба с нарушаването на авторските права. Комисията по правните въпроси подкрепи на първо четене първата европейска директива, която цели да хармонизира наказателното право в държавите-членки в тази област. Ако ЕП и Съветът одобрят законодателството, директивата ще задължи държавите-членки да третират като престъпление международното нарушаване на правата за интелектуална собственост, извършвано с комерсиални цели.
 
Членовете на Комисията по правните въпроси подкрепиха като цяло предложението на Комисията, изменяйки някои от текстовете. Те изключиха правата на патент от обхвата на директивата и решиха, че санкциите трябва да важат само за направените за комерсиална облага нарушения. Пиратството за лични, некомерсиални цели беше изключено от обхвата на директивата.
 
ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
Опростяване на ОСП: На 28 март Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване и опростяване на системата за кръстосано спазване, която представлява ключов елемент от реформата на Общата селскостопанска политика от 2003 г. Промените целят, наред с другото, да се подобри информираността, да се въведе известно равнище на толерантност в някои по-маловажни случаи на неспазване, да се хармонизират контролните ставки и да се предвиди предварително уведомяване за някои проверки на земеделски стопанства.
На 29 март тази година ЕП призова Комисията да вземе предвид проблемите, пред които са изправени новите държави-членки в областта на Общата селскостопанска политика и да предложи подходящи решения. Ако интегрирането на новите държави-членки като цяло е било успешно, ниското равнище на директните помощи за тези страни е създало условия за неравна конкуренция на вътрешния пазар, казват депутатите.
(Кръстосано спазване означава, че селскостопанските производители са длъжни да покрият съвкупност от стандарти, за да избегнат евентуално намаляване на плащанията от страна на Европейския съюз.)
 
ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
 
Забрана за търговия на кожа от кучета и котки (съвместно решение с ЕП)
Защита на животните при колене: осъвременяване на стандартите, ЕК ще предложи регламента в края на 2007 г.
Етикиране на храните: предстои предложение от ЕК за преглед на съществуващите правила до края на 2007 г.
 
СВОБОДИ
 
Законодателство за съпружеските отношения (Gebhardt, консултация) Целта на това проекто законодателство е да предостави ясна законодателна рамка за съпружеските въпроси в ЕС и даде правна сигурност, предвидимост, гъвкавост и достъп до съда на гражданите. Положението в момента (има съществени различия между националните закони в тази област) създава много проблеми за делата от този характер на международно ниво. Законодателството ще цели да промени тази ситуация.
 
Защита на данните и полицейско сътрудничество: теми, които се очаква да се обсъждат тази година
 
План за действие за борба с наркотиците (2009 - 2012 г.) ще  бъде приет в рамките на мандата на настоящия Парламент
 
РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ/ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
 
Инициативи за борба с дискриминацията и инициативи за улесняване на съчетаването на работния и семеен живот.
 
ВЪНШНИ РАБОТИ
 
Икономически отношения с Русия
Оценка на финансовата помощ за Палестина
Споразумения с трети страни (Китай, Индия, Латинска Америка)
 
НагореНапредНазад

Какво представлява една политическа група в Европейския парламент?

НагореНапредНазад
 
Ако не знаете какво означава изразът "политическа група" в европейски контекст, то поредицата от статии, които ви предлагаме е за вас! Ще ви представим осемте политически групи в Европейския парламент. Ще проучим тяхната история, ръководители и програми. Като за начало, нека да започнем с понятието "политически групи" и ролята, която те играят в Европейския съюз.

Системата на политическите групи в Европейския парламент е много специфична. Вместо да бъдат организирани по чисто национален принцип, европейските депутати се организират в наднационални групи по общи интереси. Политическите групи са именно тези наднационални формации.
 
Най-важната група в Европейския парламент при сегашния му мандат е Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи (ЕНП-ЕД). Тя има 277 депутати, представляващи 27-те държави-членки на ЕС.
 
Понастоящем към осемте политически групи представени в Европейския парламент се прибавят и 14 независими депутати. За сформирането на политическа група са необходими минимум 20 депутати от поне 1/5-а от държавите-членки.
 
НагореНапредНазад

Списък на българските „временни” депутати

НагореНапредНазад
 
От присъединяването си на 1 януари 2007 г., България имаше 18 „временни” представители в Европейския парламент. Някои от тези депутати участваха в изборите за евродепутати в неделя, 20 май. Четири от тях бяха членове на най-голямата политическа група в ЕП – ЕНП-ЕД, шест на ПЕС, седем на АЛДЕ и един на Идентичност, Традиции и Суверенитет. Кликнете на линка, който следва, за да прочетете списъка на тези „временни” членове на ЕП, чиито мандат приключва на 5 юни 2007 г.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

Какво е въздействието на моя глас?

НагореНапредНазад
 
Гласуването е ваше право - то е съществена част от това да изразите вашето мнение какво прави или какво не прави Европейският съюз в определена област. Парламентът участва в изработването на законодателния процес в повечето области на законодателството на ЕС, затова е важно да изразите своя глас като гласувате за партията, която най-добре представя вашите виждания.

След избирането им, членовете на ЕП от Румъния и България ще се присъединят към по-големи политически групи в Европейския парламент, съставени от членове на ЕП от различни държави. Важен е всеки подаден глас, от всеки гражданин, във всяка държава на Европейския съюз. Европа сега е толкова взаимно свързана политически и икономически, че действайки заедно е най-добрият начин да се подобри животът на хората и да се води борба с международните заплахи като глобалното затопляне и тероризма.
 
НагореНапредНазад

Подробна информация за изборите от ЦИК

НагореНапредНазад
 
Ако желаете да видите кой се кандидатира за евродепутат и друга полезна информация за изборите, кликнете на линка към страницата на Централната избирателна комисия по-долу.
 
НагореНапредНазад

Изборни резултати

НагореНазад
 
На 23 май Централната избирателна комисия за Европейски парламент /ЦИКЕП/ обяви резултатите от първите избори за членове на Европейския парламент, които се проведоха в неделя, 20 май с избирателна активност от 28.60 процента. Новите членове на ЕП ще заемат постовете си на 6-ти юни в Брюксел.

България ще има представители в четири от осемте политически групи в ЕП: ЕНП-ЕД (5), ПЕС (5), АЛДЕ (5) и Идентичност, Традиция, Суверинитет (3).
 
Действителните гласове на изборите за Европейски парламент /ЕП/ са били 1 937 696.   Националната избирателна квота е 107 650 гласа.  Пет от партиите и коалициите са получили гласове над националната квота и те си разпределят 18-те мандата, които България има в ЕП. Според разпределението, съобщено от ЦИКЕП, коалиция "Платформа европейски социалисти" /ПЕС/ има пет мандата, ГЕРБ - пет мандата, ДПС - четири, "Атака" - три и НДСВ - един мандат. Нито един от кандидатите не е спечелил повече от 15 процента от действителните гласове за която и да е от партиите или коалициите, които печелят мандати. По този начин преференциалното гласуване не се е задействало.
    
Избрани членове на Европейския парламент
 
Име на кандидата
Партия / Коалиция / Независим кандидат
Атанас Атанасов Папаризов ПЕС – БСП и ДСХ
Биляна Илиева Раева НДСВ
Владимир Андреев Уручев ГЕРБ
Владко Тодоров Панайотов ДПС
Десислав Славов Чуколов Атака
Димитър Кинов Стоянов Атака
Душана Панайотова Здравкова ГЕРБ
Евгени Захариев Кирилов ПЕС – БСП и ДСХ
Илияна Малинова Йотова ПЕС – БСП и ДСХ
Кристиан Иванов Вигенин ПЕС – БСП и ДСХ
Мариелка Величкова Баева ДПС
Маруся Иванова Любчева ПЕС – БСП и ДСХ
Метин Хюсеин Казак ДПС
Николай Евтимов Младенов ГЕРБ
Петя Ставрева Ставрева ГЕРБ
Румяна Русева Желева ГЕРБ
Славчо Пенчев Бинев Атака
Филиз Хакъева Хюсменова ДПС

 
 
 
 
НагореНазад