Pressemeddelelse
 

Kommuner skal købe miljøvenlige køretøjer

Miljø - 22-10-2008 - 16:26
EP Samling
Del/Gem

For at forhindre udledning af CO2 og mindske luftforureningen skal det for fremtiden være obligatorisk for offentlige myndigheder at tage miljøaspektet med i betragtning, når de skal købe busser, skraldebiler eller andre køretøjer. Det er resultatet efter Parlamentet onsdag med stort flertal (641 for, 37 imod og 24 hverken for eller imod) bakkede op om det kompromis, Dan JØRGENSEN (PSE, DK), som ordfører havde forhandlet igennem med Rådet.

110.000 passagerbiler, 110.000 lette erhvervskøretøjer, 35.000 lastvogne og 17.000 busser bliver hvert år købt af offentlige myndigheder i EU. De nye regler skal sikre, at kommuner, offentlige busselskaber eller andre offentlige myndigheder hver gang de går på indkøb ikke kun ser på prisen, men også på, hvor meget køretøjerne forurener, og hvor meget energi de bruger. På den måde håber man, at det vil give industrien et incitament til at udvikle nye mere miljøvenlige køretøjer. F.eks. svarer det offentliges køb af busser til 1/3 af det samlede marked. (for personbiler ca. 1 % af markedet for varebiler og lastbiler ca. 6% af markedet).
 
Miljøbelastningen skal tælle med
Ifølge de nye regler skal udbudsmaterialer etc. fremover ikke bare oplyse om selve indkøbsprisen på køretøjet, men også om de samlede samfundsmæssige omkostninger af energiforbrug, CO2-udledning og luftforurening for hele køretøjets levetid. Reglerne kommer ikke kun til at gælde for offentlige myndigheder, men også for virksomheder, der leverer noget på kontrakt til det offentlige, f.eks. busselskaber.
 
Dan Jørgensen har arbejdet med sagen siden 2006, hvor Miljøudvalget forkastede det første forslag fra Kommissionen, da det var forældet og f.eks. ikke havde taget hensyn til CO2 udledningen fra køretøjerne, og heller ikke havde omfattet de lettere køretøjer. I december 2007 fremlagde Kommissionen et nyt, forbedret forslag, som Parlamentet og Rådet nu er nået til enighed om.
 
Da Parlamentet onsdag bakkede op om en aftale som allerede var indgået mellem parlamentets ordfører, Dan Jørgensen, og Ministerrådet vil lovgivningen - hvis den vedtages i Parlamentet - kunne træde i kraft umiddelbart efter. Når direktiver træder i kraft, har medlemslandene 18 måneder til at implementere de nye regler.
 
Danske talere
Dan Jørgensen lagde i sin tale vægt på, at der hver dag er europæere, der bliver syge eller dør af luftforurening. Han kaldte den nye lovgivning "ekstrem vigtig." "Jeg er stolt af, at vi kan stemme en lovgivning igennem, som vil nedbringe forureningen i Europa, som vil betyde, at de offentlige myndigheder kommer i førersædet i kampen mod den globale opvarmning og kampen mod den luftforurening, som hvert år gør mange europæere syge," sagde Dan Jørgensen.
 
Margrethe AUKEN (Verts /ALE) kaldte det en "en nødvendig lov". "Erfaringerne fra i hvert fald Danmark, som Dan og jeg kommer fra, har lært os, at hvis ikke der skabes ordentlige rammer for grønne indkøb, så bliver det ved snakken. De offentlige myndigheder vælger det billigste tilbud, ikke det grønneste. Derfor er det rigtigt at gøre det obligatorisk for myndighederne i Europa at tage højde for bl.a. CO2-udledning og partikeludslip, når der skal investeres i nye køretøjer," Sagde Auken, som helst havde set, at man havde pålagt alle at benytte en fælles metode til at indregne miljøpåvirkningerne i tildeling af udbud, så det blev tydeligt, at forureneren betaler.
 
Ref.: 20081021IPR40226