Põhjalik ülevaade
 

Ideed, kuidas parandada hoonete, autode ja kodumasinate energiatõhusust

Institutsioonid - 15-06-2009 - 14:53
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 
Energiatõhususe suurendamine on kliimavõitluse nurgakivi ©BELGA_SCIENCE

Energiatõhususe suurendamine on kliimavõitluse nurgakivi ©BELGA_SCIENCE

Energiat säästvad auto- ja veoautokummid, hoonete isolatsiooni parandamine ning energiamärgis ka tööstussektorile - need on sel kevadel parlamendiliikmete heakskiidetud kolm raportit, mis kõik soovivad energia kasutamise tõhusamaks muuta.

Loe alljärgnevaid artikleid ning saa teada, mida parlament täpselt soovib.
 
 
Viide: 20090612FCS57088

Rehvide märgistamine vähendaks autode kütusekulu

Lehekülje algusesseJärgnev
 
Kütust säästvad rehvid oleksid head keskkonnale ja autoomaniku rahakotile ©BELGA/SCIENCE

Kütust säästvad rehvid oleksid head keskkonnale ja autoomaniku rahakotile ©BELGA/SCIENCE

Paljudele eurooplastele on loomulik osta keskkonnasõbralik pesumasin või külmkapp. Alates 2012. aastast saab osta energiat säästvaid auto- ja veoautokumme. Belgiast valitud parlamendiliikme Ivo Belet' koostatud raport ütleb, et selle mõju oleks sama, mis ELi teedelt kuni 1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamine.
 
Arvestades, et maanteetransport tekitab peaaegu 25% kasvuhoone heitgaasidest, on sõidukite energiakulu ja süsinikdioksiidi heite vähendamine ELi jaoks suur probleem. Rehvid mõjutavad sõidukite kütuse kogukulu 20–30% ulatuses, võimaldades vähendada maanteetranspordi kütusekulu ning heidet.
 
Parlamendi tööstuse komisjon teeb ettepaneku kehtestada ELis rehvide märgistamissüsteem, mis kindlustab, et standardteave esitatakse kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja välise veeremismüra kohta. See võimaldab tarbijatel ja lõppkasutajatel teha rehvide ostmisel teadliku valiku.
 
Seega peaks alates 2012. aastast olema kõigile sõiduautode, väike- ja raskeveokite rehvidele lisatud kergesti ja üleüldiselt arusaadavad piktogrammid, millel tuuakse ära rehvide näitajad.
 
Sõiduautode puhul on kütusekulu erinevus parimate ja kõige halvemate kütusesäästlikkuse näitajatega rehvide vahel praegu kuni 10%. Kogumõju ELi tasemel oleks muljet avaldav: võimalik sääst on 0,56–1,51 miljonit tonni naftaekvivalenti aastas, mis oleks sama nagu ELi teedelt 0,5–1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamisel.
 
Raportöör Ivo Beleti sõnul oleks rehvide märgistamine "lihtne tööriist", mis tooks kasu nii keskkonnale kui ka tarbijale.
 
Lehekülje algusesseJärgnev

Saadikud rõhuvad ehitiste energiatõhususe parandamisele

Lehekülje algusesseJärgnevEelnev
 
Ehitised tarbivad umbes 40% ELi energiast

Ehitised tarbivad umbes 40% ELi energiast

Hooned võivad mängida olulist rolli saavutamaks ELi energeetika ja kliimamuutusega seotud eesmärgid. Hoonete soojustamine ja muul moel energia kokkuhoid peidab endas suurt potentsiaali, ütlevad parlamendi tööstuse komisjoni liikmed, kes soovivad, et kõik alates 2018. aastast alates ehitatavad hooned toodaksid iseenda jaoks kohapeal energiat.
 
Möödunud aasta lõpus ning selle aasta alguses toimunud gaasikriis juhtis tähelepanu ELi  energiavarustuse probleemidele ning ELi sõltuvusele väljastpoolt tarnitavast gaasist. ELi liikmesriigid impordivad 51% oma gaasivajadusest.
 
Euroopa ees seisavad seoses energiavarustuse ja -nõudlusega mitmed suured väljakutsed. Ehitiste, mis tarbivad umbes 40% ELi energiast, energiatõhususe parandamine on eriti oluline samm.
 
Seetõttu on Rumeenia parlamendiliikme Silvia-Adriana Ţicău koostatud raporti järgi praegu ELi jaoks õige hetk 2002. aastast pärinev ehitiste energiatõhususe direktiiv taas läbi vaadata ning seda parandada.
 
31. märtsil parlamendi tööstuse komisjoni liikmete heakskiidu saanud raporti hinnangul peaksid aastaks alates 2018. aastast ehitatavad hooned iseenda jaoks kohapeal energiat tootma.
 
Raporti hinnangul peaks Euroopa Komisjon 2010. aastaks esitama ettepanekud ühtse metoodika väljatöötamiseks, et määratleda ehitised, mille süsinikdioksiidiheited ja primaarenergiatarbimine on väikesed või puuduvad.
 
Samuti soovivad komisjoni liikmed, et loodaks energiatõhususe ja taastuvenergia fond, et toetada sellele standardile vastavate uute ehitiste osakaalu järkjärgulist suurendamist.
 
Saadikud toetavad käibemaksu alandamist energiatõhususega seotud toodetele ja teenustele. Liikmesriike tuleks julgustada töötama välja energiatõhususe meetmete toetamise riiklikke kavasid.
 
Euroopa Parlament arutab raportit oma maikuusel täiskogul.
 
Lehekülje algusesseJärgnevEelnev

EP soovib energiamärgist ka tööstussektorile

Lehekülje algusesseEelnev
 
Kas teie kodus põleb säästupirn? ©BELGA_SCIENCE

Kas teie kodus põleb säästupirn? ©BELGA_SCIENCE

Mis on kriteeriumid, mille järgi ostate uusi kodumasinaid? Kas energiatõhususe skaala A-G on teile oluline? Euroopa Parlamendi saadikud soovivad, et oleks ja seepärast pakuvad nad direktiivi uuendamisel välja, et kõik reklaammaterjalid tooksid kohustuslikus korras välja ka toote energiakulu ning märgist hakkaks kasutama ka tööstussektor.
 
Saadikud arutasid energiamärgise direktiivi täna hommikul Strasbourgis toimunud istungil.
 
Kodumasinatele lisandub tööstus
 
1992. aastast pärit direktiivi uuendamise eesmärk on, et energiamärgist hakataks lisaks kodumasinate lisama ka kommerts- või tööstussektoris kasutavatele masinatele. Hetkel on energiamärgise lisamine kohustuslik vaid kodus kasutatavate elektroonikatoodete puhul: väga energiatõhusad tooted kuuluvad A-klassi, palju energiat kasutavad tooted langevad G-klassi.
 
Ettepaneku järgi tuleks energiamärgist samuti kasutada selliste energiamõjuga toodete puhul, mille kasutamine mõjutab märkimisväärselt ning otseselt või kaudselt energia tarbimist. Siia alla kuuluvad nt aknad ning välisuksed.
 
ELis käibel oleva mitmevärvilise energiamärgise on kasutusele võtnud riigid nagu Brasiilia, Hiina, Lõuna-Aafrika Vabariik.
 
Parlamendi tööstuskomisjoni liikmed soovivad, et:
 
  • toote tehnilisi omadusi reklaamivad tekstid näitavad ka toote energiakulu
  • liikmesriigid peaksid tegema soodustusi ainult energiatõhusatele toodetele
  • avalikud hanked peaksid eelistama energiatõhusaid tooteid
 
Kuna enamik energiatõhusaid kodumasinaid langeb kategooriasse A, mis on senises A-G kategoorias kõige energiatõhusam toode, soovitab Euroopa Komisjon, et kategooria A hõlmaks endas ka alakategooriaid nagu A-20%, A-40%, A-60%.
 
Parlament soovib skaala ülevaatamist
 
Tööstuse komisjoni liikmed on selle uuenduse vastu, väites, et see külvaks segadust, lastes tarbijatel arvata, et kategoorias A on nii tõhusaid kui mittetõhusaid tooteid. Komisjoni liikmetel arvates tuleks hoopis uuendada praeguste kategooriate tingimusi.
 
Kui parlamendi täiskogu ei nõustu kõikide tööstuse komisjoni ettepanekutega, ei jõustu Euroopa Komisjoni energiamärgise direktiivi uuendused.
 

Lisateave :

Lehekülje algusesseEelnev