Artikkel
 

Malmström ja Damanaki lõpetasid volinike kuulamise esimese vooru

Kuulamised - Institutsioonid - 19-01-2010 - 19:27
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Malmström seisab kindlalt oma valdkonna eest – Damanaki kuulamine kalandusvoliniku koha jaoks – Jeleva taandas oma kandidatuuri

Kaks viimast parlamendiliikmete poolt küsitletud volinikukandidaati olid praegune Rootsi Euroopa-asjade minister Cecilia Malmström, kes võtab üle siseasjade portfelli Euroopa Komisjonis ja kreeklane Maria Damanaki, kes hakkab tegelema merenduse ja kalandusega. Millest nad kuulamisel kõnelesid?

Malmström: peame terrorismi vastu võitlemise meetmed üle vaatama
 
Siseasjade volinikukandidaat Cecilia Malmström, Rootsi Euroopa-asjade minister ütles kuulamisel kodanike õiguste komisjoni liikmetele, et "meil on vaja sisserännet ja et Euroopa võõrtöölised peavad teadma, et neil on siin töötamise ajal teatud õigused". 
 
Malmström nimetas oma prioriteediks terrorismivastast võitlust. "Peame kõik meetmed läbi vaatama. Võibolla teeme midagi topelt või on midagi hoopis puudu (. ..) Püüame järgida terviklikkuse, proportsionaalsuse ja inimõiguste põhimõtteid."

Seoses küsimusega, kas konfiskeerida maffia liikmete kinnisvara, märkis Malmström, et "see ei ole Ainult Itaalia probleem, vaid ka Euroopa oma, sest organiseeritud kuritegevusel ei ole piire". Ta lisas, et on valmis töötama koos õigusvolinik Viviane Redinguga.
 
Damanaki: toetus neile, kes reformi tõttu jäävad tööta
 
Merenduse ja kalanduse voliniku kandidaat Maria Damanaki ütles kuulamisel, et Euroopa puhul on tegu suure kala ülepüügiga. Selle vähendamiseks soovitas ta püügitehnoloogiate uuendamist, nt kalalaevadele spetsiaalse varustuse muretsemist, mis välistaks kõrvalpüügi.
 
Damanaki märkis heameelega, et kalanduspoliitika on nüüd seoses Lissaboni lepinguga parlamendi vastutusalas.
 
Samuti ütles ta, et käimasolev kalanduspoliitika reform soovib suuremat tõhusust ja seda parema tarbijate, kalameeste, tööstuse ja turismi vahelise tasakaalu leidmise näol. Volinikukandidaat lubas otsida Euroopa Sotsiaalfondi toetust neile, kes reformi tõttu jäävad tööta.
 
Arvestades seda, et EL impordib rohkem kala kui püüab, nõustus Damanaki, et merendussektorit tuleb arendada "nii palju kui suudame". Samuti rõhutas ta piraatluse vastast võitlust, öeldes, et "ELi alustelt peab saada turvaliselt kalastada, eriti nendelt, mis on Somaalia ranniku lähedal".
 
Viide: 20100115STO67366