Artykuł
 

Hiszpania na czele Rady Unii Europejskiej

Instytucje - 06-01-2010 - 15:31
Wyślij do znajomego
Logo przewodnictwa Hiszpanii

Logo przewodnictwa Hiszpanii

Już po raz czwarty Hiszpania przejmuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Jest to pierwsza prezydencja po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Właśnie na mocy traktatu będzie to też pierwsza prezydencja, która nie będzie przewodniczyła posiedzeniom Szczytu UE i spotkaniom Rady Spraw Zagranicznych. W innych obszarach polityki oraz we współpracy z Parlamentem Europejskim prawie wszystko pozostało po staremu.

Zanim zaczął obowiązywać traktat lizboński, przez sześć miesięcy jeden kraj przewodniczył Radzie złożonej z ministrów ze wszystkich 27 państw członkowskich i posiedzeniom Rady Europejskiej, lepiej znanej jako Szczyt Unii Europejskiej, na którym spotykają się szefowie państw i rządu wszystkich krajów Unii.
 
Od pierwszego stycznia 2010 mamy:
 
• Stałego przewodniczącego Rady Europejskiej: Hermana Van Rompuy.
 
• Radę Spraw Zagranicznych (skupiającą ministrów spraw zagranicznych podejmujących decyzję na temat polityki zagranicznej UE), której przewodniczy wysoka przedstawiciel UE, Catherine Ashton.
 
• Rotacyjne, sześciomiesięczne przewodnictwo (zwane też prezydencją) w przypadku wszystkich innych posiedzeń Rady UE na poziomie ministerialnym i roboczym, w tym spotkania z ambasadorami krajów członkowskich przy UE (COREPER).
 
Trio śpiewa unisono
 
Trzy kolejne rotacyjne prezydencje: Hiszpania, Belgia i Węgry, tworzą tak zwane "trio". Mają wspólny program i koordynują swoje priorytety.
 

Priorytety prezydencji hiszpańskiej

  • strategia gospodarcza UE 2020
  • nadzór nad rynkami finansowymi
  • plan działania w dziedzinie energii
  • wdrażanie innowacji Traktatu lizbońskiego, takich jak inicjatywa obywatelska
  • dalsza praca nad "programem sztokholmskim" w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z nastawieniem na imigrację
  • opracowanie programu społecznego
  • zwalczania przemocy wobec kobiet
  • utworzenie Unii Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Rotacyjne przewodnictwo decyduje o porządku obrad i przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady Unii Europejskiej poza tymi, które dotyczą polityki zagranicznej - tu na czele stoi Wysoki Przedstawiciel. Stanowisko piastuje obecnie Catherine Ashton. Spotkaniom premierów i prezydentów, czyli Radzie Europejskiej, albo inaczej Szczytowi UE będzie przez dwa i pół roku szefował Herman Van Rompuy.  
 
Przewodnictwo i Parlament - budująca współpraca
 
Przewodnictwo (prezydencja) pośredniczy między Radą a innymi instytucjami UE, na czele z Parlamentem Europejskim. Parlament wraz z Radą przygotowuje i uchwala nowe przepisy oraz zmiany w unijnym prawie, jest też odpowiedzialny za kontrolowanie prac Rady, w tym samej prezydencji. Parlament stara się zapewnić, by proces podejmowania decyzji był tak przejrzysty i efektywny, jak to tylko możliwe.
 
W sprawach dotyczących legislacji, czyli tworzenia nowego prawa UE, przedstawiciele prezydencji Rady spotykają się często z posłami-sprawozdawcami oraz z innymi przedstawicielami Parlamentu, takimi jak koordynatorzy grup politycznych w odpowiednich komisjach parlamentarnych.
 
Częste kontakty pozwalają osiągnąć szybkie porozumienie już w pierwszym czytaniu w Parlamencie i Radzie, sprzyjają gładkiemu zakończeniu procesu legislacyjnego w drugim czytaniu w Parlamencie, lub pomagają wypracować kompromis w trakcie postępowania pojednawczego - trzecie czytanie. Przewodnictwo musi również przekonać wszystkie państwa członkowskie do kompromisowych rozwiązań, bądź uzyskać kwalifikowaną większość podczas głosowania w Radzie.
 
 
Dot.: 20100106STO66862