Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Sessionsöversikt
 

Sessionsöversikten 22-25 september 2008, Bryssel

18-09-2008 - 11:18
Dela
Plenarsammanträdet 22-25 september 2008
 
Europaparlamentet röstar om direktiv för elektronisk kommunikation och säkrare sjötransporter vid plenarsammanträdet den 22-25 september. Andra viktiga frågor på agendan rör gränsöverskridande sjukvård, yttrandefrihet, skydd av personuppgifter och bloggarnas roll i medialandskapet. Sammanträdet kommer att hållas i Bryssel.
 
Behövs en ny myndighet för elektronisk kommunikation och hur ska en gemensam strategi för spektrumutdelning se ut? Debatten hölls i plenum för två veckor sedan. Nu ska ledamöterna ta ställning och rösta om telekompaketet i en första behandling. Förslagen gäller även samhällsomfattande tjänster, användares rättigheter samt behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom elektronisk kommunikation.
 
Europaparlamentet väntas markera tydligt gentemot rådet vid andra behandlingen av sjösäkerhetslagstiftningen.  De föreslagna direktiven om flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar står i vägen för en överenskommelse om hela sjösäkerhetspaketet. Transportutskottet föreslår därför att inkludera ändringar som berör dessa frågor i övriga sex direktiv. Dessutom vill utskottet återinföra ändringsförslag från första behandlingen.
 
Kommissionen presenterar förslag gällande patienters rättighet till vård i en annan medlemsstat, medlemsstaternas rättighet att begränsa vården utomlands och nivån på patienternas ersättning för gränsöverskridande vård.
 
Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU. Det är signaler som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter vill att plenum att skicka till rådet och kommissionen.
 
Flera ändringsförslag väntas när plenum tar emot ett initiativbetänkande om mediernas koncentration och mångfald. Det är bland annat hänvisningen till bloggar och etiska koder för användargenererat innehåll som väckt ledamöternas intresse.
 
Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Den svenska ledamoten Charlotte Cederschiöld har granskat hur kommissionen mäter tillämpningen och föreslår att ta reda på vad det kostar medborgarna när ett land inte följer reglerna.
 
 
 
en PRESSKONFERENS inför sammanträdesperioden hålls i rum Anna Politkovskaja 0A50, Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) kl. 11.00 i Bryssel, varje fredag före sammanträdesperioden i Strasbourg. I mötet deltar de politiska gruppernas pressansvariga.
Ref.: 20080901BRI35769