Artikel
 

Miljöledamöter vill ha förbud mot illegalt avverkat virke

Miljö - 11-05-2010 - 16:17
Dela

Kampen mot illegal avverkning

20 till 40 procent av det trä som används världen över kommer från illegalt avverkad regnskog. I april förra året röstade parlamentet igenom ett förbud mot illegalt avverkat virke, i linje med ett liknande beslut i USA. Efter att rådet sagt sitt är förslaget nu tillbaka i parlamentet - och ledamöterna i miljöutskottet är inte nöjda med hur EU-ländernas ministrar drar sig för ett regelrätt förbud. Utskottet röstade i frågan en andra gång förra veckan.

– Det fanns ett starkt stöd över hela den politiska skalan på flera avgörande frågor, till exempel att anta ett förbud mot att introducera och marknadsföra illegalt fällt virke på EU-marknaden, öka kraven på spårbarhet genom hela distributionskedjan samt fastställa minimikrav för påföljder, däribland att lagfästa det som ett brott.
 
Det sa den brittiska ledamoten Caroline Lucas (De Gröna), som har behandlat frågan i utskottet både vid första och andra behandlingen.
 
En stor andel av de tropiska träslag som fälls kommer inte från planteringar utan från världens regnskogar.
 
Den skog som avverkas där återplanteras inte och det är avgörande att regnskogen skyddas i kampen mot växthuseffekten.
 
I vissa områden är den illegala skogsavverkningen lika stor som den legala och utan märkning är det omöjligt för konsumenten att handla etiskt.
 
Fattiga länder drabbas hårdast
 
Illegal avverkning är en av de främsta orsakerna bakom minskningen av världens skogsbestånd. Uppskattningsvis 350 till 650 miljoner kubikmeter avverkas illegalt varje år. Det motsvarar 20 till 40 procent av världsförbrukningen av det trä som industrin förbrukar varje år.
 
Dessutom medför illegal avverkning att virkespriserna dumpas och naturresurserna utarmas. Allra hårdast drabbas de fattiga länder som är beroende av skogsindustrin.
 
Tropiska träslag är populära eftersom de är billiga, högkvalitativa och ser eleganta ut. De är dessutom ofta vädertåliga.
 
Träslagen används i till exempel trädgårdsmöbler. Och hur många har inte teakpanel i badrummet eller skåp i mahogny?
 
Europeiskt ekträ har många liknande kvaliteter - men det är mycket dyrare.
 
Trots märkning svårt att vara säker på ursprung
 
Visserligen finns redan vissa märkningar för dem som vill försäkra sig om träets ursprung. Det mest kända är skogsförvaltningsrådet FSC:s märkning. Men trots detta är det svårt att vara helt säker på att de möbler man köper inte är tillverkat av illegalt avverkat virke. Dessutom är det bara en liten del av alla möbler på marknaden som har någon typ av märkning.
 
Den ståndpunkt som rådet antog i mars är avsevärt svagare än den parlamentet röstade igenom efter första behandlingen. Rådet ville inte ha ett förbud mot handel med illegalt avverkat virke, specificerade inga påföljder för dem som avverkar och ville heller inte kriminalisera grova överträdelser.
 
Även på punkten vem som ska övervaka marknaden skilde sig rådet från parlamentet.
 
Parlamentet förhandlar med rådet
 
Den 4 maj röstade miljöutskottet om att återinföra många av de punkter som rådet hade tagit bort.
 
– Rådet kommer till korta jämfört med den progressiva ställning som parlamentet tog i frågan i första behandlingen. Rådet ville inte ha ett handelsförbud. Det faktum att vi fick igenom det vid omröstningen i utskottet - trots avsevärda påtryckningar - är en stor seger, säger Caroline Lucas.
 
Parlamentet och rådet har nu börjat förhandla om en tänkbar kompromiss inför omröstningen i plenum i juli.
 
Ref.: 20100507STO74261