Agenda
StraatsburgMaandag 21 mei 2012 - Donderdag 24 mei 2012  241k
Donderdag 24 mei 2012189kVersie: Woensdag 23 mei 2012, 13:34
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
23Deadline pointGelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
Verslag:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
[2011/2285(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
126Deadline pointZwitserse quota voor het aantal verblijfsvergunningen voor burgers uit Polen, Litouwen, Letland, Estland, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarjie
Mondelinge vragen - [2012/2661(RSP)]
     
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Sarah Ludford, Heide Rühle, Adam Bielan (O-000113/2012 - B7-0115/2012)
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Commissie
Zwitserse quota voor het aantal verblijfsvergunningen voor burgers uit Polen, Litouwen, Letland, Estland, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarjie
     
Cornelia Ernst (O-000115/2012 - B7-0116/2012)
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Commissie
Zwitserse quota voor het aantal verblijfsvergunningen voor burgers uit Polen, Litouwen, Letland, Estland, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarjie
110Deadline***IpointAlgemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
Verslag:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Commissie internationale handel
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
110Deadline***IvoteAlgemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
Verslag:  Metin Kazak (A7-0157/2012)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Commissie internationale handel
122Deadline voteDe situatie in Oekraïne, de zaak Joelia Timosjenko
Ontwerpresoluties
[2012/2658(RSP)]
RC-B7-0235/2012, B7-0235/2012, B7-0237/2012, B7-0244/2012, B7-0245/2012, B7-0246/2012, B7-0247/2012
121Deadline voteBestrijding van homofobie in Europa
Ontwerpresoluties
[2012/2657(RSP)]
RC-B7-0234/2012, B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012, B7-0243/2012
25Deadline voteEfficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa
Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
Verslag over het efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa
[COM(2011)0021 -  - 2011/2068(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
100Deadline voteOntwerpresoluties - Initiatief "Kansen voor jongeren"
[2012/2617(RSP)]
B7-0233/2012
23Deadline voteGelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
Verslag:  Edit Bauer (A7-0160/2012)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
[2011/2285(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
126Deadline voteOntwerpresoluties - Zwitserse quota voor het aantal verblijfsvergunningen voor burgers uit Polen, Litouwen, Letland, Estland, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarjie
[2012/2661(RSP)]
B7-0248/2012
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 122 van het Reglement)
116Deadline -Venezuela: mogelijke terugtrekking uit de Inter-Amerikaanse Comissie voor de rechten van de mens
[2012/2653(RSP)]
RC-B7-0239/2012, B7-0239/2012, RC-B7-0240/2012, B7-0240/2012, B7-0249/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012, B7-0255/2012, B7-0257/2012
117Deadline -Azerbeidzjan
[2012/2654(RSP)]
RC-B7-0252/2012, B7-0252/2012, B7-0253/2012, B7-0254/2012, B7-0256/2012, B7-0258/2012, B7-0259/2012
118Deadline -Situatie van Noord-Koreaanse vluchtelingen
[2012/2655(RSP)]
RC-B7-0241/2012, B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0262/2012, B7-0263/2012, B7-0264/2012
16:00 - 17:00   Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
Vraagstellers (fracties)   (6x2') 12'
Leden74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Indiener van de ontwerpresolutie1'
Leden29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
23item on the agendapointGelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
Edit Bauer (A7-0160/2012
  -AmendementenWoensdag 16 mei 2012, 12:00
126item on the agendapointZwitserse quota voor het aantal verblijfsvergunningen voor burgers uit Polen, Litouwen, Letland, Estland, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Hongarjie
(O-000113/2012 - B7-0115/2012) (O-000115/2012 - B7-0116/2012) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 mei 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 mei 2012, 17:00
110item on the agendapointAlgemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen
Metin Kazak (A7-0157/2012
  -AmendementenMaandag 21 mei 2012, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 22 mei 2012, 19:00
122item on the agendapointDe situatie in Oekraïne, de zaak Joelia Timosjenko
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 mei 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 mei 2012, 17:00
121item on the agendapointBestrijding van homofobie in Europa
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 mei 2012, 19:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 mei 2012, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 mei 2012, 17:00
25item on the agendapointEfficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012
  -AmendementenWoensdag 16 mei 2012, 12:00
100item on the agendapointInitiatief "Kansen voor jongeren"
(O-000106/2012 - B7-0113/2012) 
  -OntwerpresolutieMaandag 21 mei 2012, 19:00
  -AmendementenDinsdag 22 mei 2012, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 mei 2012, 17:00
116item on the agendapointVenezuela: mogelijke terugtrekking uit de Inter-Amerikaanse Comissie voor de rechten van de mens
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 21 mei 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 14:00
117item on the agendapointAzerbeidzjan
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 21 mei 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 14:00
118item on the agendapointSituatie van Noord-Koreaanse vluchtelingen
  -Ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Maandag 21 mei 2012, 20:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 122 van het Reglement)Woensdag 23 mei 2012, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 18 mei 2012, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 21 mei 2012, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 22 mei 2012, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)Donderdag 24 mei 2012, 10:00
Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2012Juridische mededeling