Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. januar 2013 - Četrtek, 17. januar 2013  249k
Torek, 15. januar 2013197kRazličica: Sreda, 16. januar 2013, 15:17
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:20   Razprave
10:20 - 11:50   Čas za vprašanja
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 16:30   Razprave
16:30 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:20   Razprave       Čas za govor
11 pointPregled ciprskega predsedovanja
Izjavi Sveta in Komisije
[2012/2728(RSP)]
10:20 - 11:50   Čas za vprašanja      
54  pointČas za vprašanja Komisiji
Inovacije, raziskave in razvoj, zlasti v okviru programa Obzorje 2020
Komisarji: KROES Neelie, GEOGHEGAN-QUINN Máire, VASSILIOU Androulla
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
46 voteUrbana prenova kot prispevek h gospodarski rasti
Poročilo:  Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)
Poročilo o urbani prenovi kot prispevku h gospodarski rasti v okviru kohezijske politike EU
[2011/2311(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 138 Poslovnika
65 voteVloga teritorialnega razvoja v kohezijski politiki
Poročilo:  Derek Vaughan (A7-0421/2012)
Poročilo o optimizaciji vloge teritorialnega razvoja v kohezijski politiki
[2011/2312(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 138 Poslovnika
66 voteSolidarnostni sklad Evropske unije, izvajanje in uporaba
Poročilo:  Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)
Poročilo o Solidarnostnem skladu Evropske unije, izvajanju in uporabi
[2012/2075(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
člen 138 Poslovnika
88 voteZakon o upravnem postopku
Poročilo:  Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)
Poročilo s priporočili Komisiji o zakonu Evropske unije o upravnem postopku
[2012/2024(INI)]
Odbor za pravne zadeve
člen 138 Poslovnika
86Rok voteObveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi ter predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja
Poročilo:  Alejandro Cercas (A7-0390/2012)
Poročilo s priporočili Komisiji o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja
[2012/2061(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Člen 42 Poslovnika
39Rok voteStrategija EU za Afriški rog
Poročilo:  Charles Tannock (A7-0408/2012)
Poročilo o strategiji EU za Afriški rog
[2012/2026(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
člen 48(2) Poslovnika
47Rok voteRazvojni vidiki pravic intelektualne lastnine za genske vire
Poročilo:  Catherine Grèze (A7-0423/2012)
Poročilo o razvojnih vidikih pravic intelektualne lastnine za genske vire: vpliv na zmanjšanje revščine v državah v razvoju
[2012/2135(INI)]
Odbor za razvoj
člen 48(2) Poslovnika
15:00 - 16:30   Razprave       Čas za govor
97 pointRazprava o prihodnosti Evropske unije - izjava avstrijskega zveznega kanclerja Wernerja Faymanna
[2012/2915(RSP)]
16:30 - 23:00   Razprave       Čas za govor
136 pointRazmere v Maliju
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2013/2520(RSP)]
  pointSkupna razprava - Bonitetne agencije
67Rok***I-Bonitetne agencije
Poročilo:  Leonardo Domenici (A7-0221/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah

[COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
68Rok***I-Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov
Poročilo:  Leonardo Domenici (A7-0220/2012)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene

[COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
69Rok pointIzvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic
Poročilo:  Sylvie Goulard (A7-0402/2012)
Poročilo o izvedljivosti uvedbe stabilnostnih obveznic
[COM(2011)0818 -  - 2012/2028(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
82 pointJavne finance v ekonomski in monetarni uniji (EMU) - 2011 in 2012
Poročilo:  Alfredo Pallone (A7-0425/2012)
Poročilo o javnih financah v ekonomski in monetarni uniji (EMU) – 2011 in 2012
[2011/2274(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
105Rok pointPosodobitev področja državnih pomoči
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2920(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
     
Sharon Bowles (O-000213/2012 - B7-0102/2013)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Posodobitev področja državnih pomoči
129 pointDovoljene mere in teže nekaterih cestnih vozil
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2928(RSP)]
     
Brian Simpson (O-000221/2012 - B7-0104/2013)
Odbor za promet in turizem
Komisija
Revizija Direktive 96/53/ES o dovoljenih merah in težah nekaterih cestnih vozil
09:00 - 10:20   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"5'
15:00 - 16:30   Razprave     item on the agenda
Werner Faymann, avstrijski zvezni kancler20'
Predsednik Komisije5'
Poslanci46'
12'309'305'304'304'3'303'303'
16:30 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Avtorji vprašanj   (2x5') 10'
Poslanci165'
55'3039'3019'13'3012'309'8'307'30
"Catch the eye"   (6x5') 30'
86item on the agendapointObveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi ter predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja
Alejandro Cercas (A7-0390/2012
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2013, 12:00
39item on the agendapointStrategija EU za Afriški rog
Charles Tannock (A7-0408/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2013, 12:00
47item on the agendapointRazvojni vidiki pravic intelektualne lastnine za genske vire
Catherine Grèze (A7-0423/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2013, 12:00
67item on the agendapointBonitetne agencije
Leonardo Domenici (A7-0221/2012
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2013, 12:00
68item on the agendapointKolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov
Leonardo Domenici (A7-0220/2012
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2013, 12:00
69item on the agendapointIzvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic
Sylvie Goulard (A7-0402/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2013, 12:00
105item on the agendapointPosodobitev področja državnih pomoči
(O-000213/2012 - B7-0102/2013) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 14. januar 2013, 19:00
  -Predlogi spremembTorek, 15. januar 2013, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 16. januar 2013, 17:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 11. januar 2013, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 14. januar 2013, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. januar 2013, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika)Četrtek, 17. januar 2013, 10:00
Zadnja posodobitev: 16. januar 2013Pravno obvestilo