PDF 558kWORD 325k

 

Výbor pro zahraniční věci

AFET(2017)0227_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 27. února 2017, 15:00–18:30

Úterý 28. února 2017, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

27. února 2017, 15:00

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Schválení zápisů ze schůzí:

·9. ledna 2017  PV – PE597.432v01-00

·24. ledna 2017  PV – PE597.581v01-00

3.  Sdělení předsedsedy

4.  Výměna názorů s černohorským ministrem zahraničních věcí Srdjanem Darmanovićem

27. února 2017, 16:00

5.  Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016

AFET/8/08483

  2016/2309(INI)  

 

Zpravodaj:

Charles Tannock (ECR)

PR – PE595.414v01-00
AM – PE595.415v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 12:00

6.  Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016

AFET/8/08484

  2016/2310(INI)  

 

Zpravodaj:

Ivo Vajgl (ALDE)

PR – PE595.412v01-00
AM – PE595.413v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 18:00

7.  Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016

AFET/8/08485

  2016/2311(INI)  

 

Zpravodaj:

David McAllister (PPE)

PR – PE594.161v01-00
AM – PE597.481v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2017, 12:00

8.  Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016

AFET/8/08488

  2016/2314(INI)  

 

Zpravodajka:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

PR – PE594.160v01-00
AM – PE597.480v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·projednání pozměňovacích návrhů

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2017, 12:00

27. února 2017, 17:30

9.  Výměna názorů se zástupci ESVČ o situaci ve Venezuele

28. února 2017, 9:00

*** Elektronické hlasování ***

10.  Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie

AFET/8/08437

  2016/2031(INI)  

 

Navrhovatelka:

Kati Piri (S&D)

PA – PE597.544v01-00
AM – PE599.500v02-00

Příslušný výbor:

INTA –

David Borrelli (EFDD)

PR – PE595.643v01-00
DT – PE592.291v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. února 2017, 18:00

11.  Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016

AFET/8/08483

  2016/2309(INI)  

 

Zpravodaj:

Charles Tannock (ECR)

PR – PE595.414v01-00
AM – PE595.415v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 12:00

12.  Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016

AFET/8/08484

  2016/2310(INI)  

 

Zpravodaj:

Ivo Vajgl (ALDE)

PR – PE595.412v01-00
AM – PE595.413v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. února 2017, 18:00

13.  Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016

AFET/8/08485

  2016/2311(INI)  

 

Zpravodaj:

David McAllister (PPE)

PR – PE594.161v01-00
AM – PE597.481v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2017, 12:00

14.  Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016

AFET/8/08488

  2016/2314(INI)  

 

Zpravodajka:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

PR – PE594.160v01-00
AM – PE597.480v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2017, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

15.  Uzavření protokolu k rámcové dohodě o partnerství a polupráci mezi Evropskou uniíí a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

AFET/8/03597

***  2015/0113(NLE)  09264/2016 – C8-0455/2016

 

Zpravodaj:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

PR – PE597.390v01-00

Příslušný výbor:

AFET

 

 

Stanoviska:

DEVE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

INTA –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·projednání návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2017, 12:00

16.  Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

AFET/8/07153

***I  2016/0133(COD)  COM(2016)0270 – C8-0173/2016

 

Navrhovatelka:

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PA – PE599.593v01-00

Příslušný výbor:

LIBE –

Cecilia Wikström (ALDE)

PR – PE599.751v01-00

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2017, 12:00

17.  Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

AFET/8/07928

***I  2016/0282(COD)  COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Andi Cristea (S&D)

 

Příslušný výbor:

BUDG, CONT* –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

·projednání návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. března 2017, 12:00

18.  Informace o pracovní cestě delegace výboru AFET do Indie ve dnech 21. až 24. února 2017

28. února 2017, 11:30

Neveřejná schůze

19.  Rozšířené předsednictvo (schůze koordinátorů)

20.  Různé

21.  Příští schůze

·20. března 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

·21. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 22. února 2017Právní upozornění