PDF 104kWORD 235k

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI(2011)1212_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2011. gada 12. decembrī, plkst. 19.00–20.30

Telpa: Salvador de Madariaga (S5)

1.        Darba kārtības pieņemšana

2.        Priekšsēdētāja paziņojumi

3.        Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana)

AGRI/7/03863

Referents: Czeslaw Adam Siekierski (PPE)
Viedokļu apmaiņa pēc trialoga

4.        Lauksaimniecības tiesību aktu saskaņošanas horizontālie aspekti (tiešie maksājumi utt.)
Viedokļu apmaiņa pēc trialogiem

5.        Dažādi jautājumi

6.        Nākamā(-s) sanāksme(-s)

· 2011. gada 19. decembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

· 2011. gada 20. decembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 7. decembra Juridisks paziņojums