PDF 121kWORD 61k

 

Rozpočtový výbor

BUDG(2012)0510_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 10. května 2012, 14:0015:00 (schůze koordinátorů) a 15:0018:30

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

1.        Přijetí pořadu jednání

2.        Sdělení předsedy

3.        Schválení zápisu ze schůze konané dne:

· 25. dubna 2012                                                                      PV – PE487.803v01-00

ROZPOČET NA ROK 2013

4.        Rozpočet na rok 2013 mandát ke třístranným rozhovorům

BUDG/7/08796

               2012/2016(BUD)            

 

Zpravodaj:

Giovanni La Via (PPE)

DT – PE483.838v01-00

Příslušný výbor:

BUDG –

 

· projednání návrhu zprávy

· lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 31. května 2012, 12:00

5.        VFR 20142020 / Vlastní zdroje
  Zpravodajové: R. Böge & I. Kalfin / JL. Dehaene & A. Jensen
   výměna názorů
   výsledek schůzí GAC a kontaktní skupiny

ROZPOČET NA ROK 2012

6.        Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek z plnění rozpočtu na rok 2011

BUDG/7/09369

               2012/2071(BUD)            

 

Zpravodajka:

Francesca Balzani (S&D)

 

Příslušný výbor:

BUDG –

 

· výměna názorů

7.        Inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce

BUDG/7/08736

               2012/2027(INI)              COM(2011)0662

 

Zpravodajka:

Eider Gardiazábal Rubial (S&D)

 

Příslušný výbor:

BUDG –

 

Stanoviska:

CONT –

Iliana Ivanova (PPE)

PA – PE486.170v01-00

 

ECON – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ITRE –

Antonio Cancian (PPE)

PA – PE487.786v01-00

 

IMCO – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

TRAN –

 

 

REGI –

 

· výměna názorů (bude potvrzeno)

· lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2012, 12:00

8.        Evropský sociální fond a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

BUDG/7/07495

***I        2011/0268(COD)           COM(2011)0607 – C7-0327/2011

 

Navrhovatel:

Jens Geier (S&D)

PA – PE487.777v01-00

Příslušný výbor:

EMPL –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)

PR – PE486.203v01-00

· projednání návrhu stanoviska

· lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. května 2012, 10:00

9.        Využití Fondu solidarity Evropské unie: záplavy v Ligursku a v Toskánsku

BUDG/7/09157

               2012/2051(BUD)            COM(2012)0126 – C7-0078/2012

 

Zpravodaj:

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Příslušný výbor:

BUDG –

 

Stanoviska:

REGI –

 

· výměna názorů

*** Hlasování ***

10.      Politiky rozšíření, kritéria a strategické zájmy EU

BUDG/7/08879

               2012/2025(INI)              

 

Navrhovatelka:

Nadezhda Neynsky (PPE)

PA – PE485.847v01-00
AM – PE487.688v01-00

Příslušný výbor:

AFET –

Maria Eleni Koppa (S&D)

PR – PE486.099v01-00

· projednání a přijetí návrhu stanoviska

· lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. dubna 2012, 12:00

11.      Rozpočet na rok 2012: oddíl III Komise
  Zpravodajka:   Francesca Balzani (S&D)
   jakékoli žádosti o převod

12.      Rozpočet na rok 2012: Ostatní oddíly
  Zpravodaj:   José Manuel Fernandes (PPE)
   jakékoli žádosti o převod

13.      Politika v oblasti nemovitostí

BUDG/7/04688

 

Zpravodajka:

Monika Hohlmeier (PPE)

 

· výměna názorů a eventuální rozhodnutí

· EP: Eastman – Dům evropské historie v Bruselu
· EP: Pronájem vědy / Budova Montoyer v Bruselu

*** Konec hlasování ***

14.      Různé

15.      Příští schůze

· 31. května 2012, 9:00–12:30 a 14:00–15:00 a 15:00–18:30 (Brusel)

------

16.      Schůze koordinátorů

Čtvrtek, 10. května 2012 (14:00–15:00)

Poslední aktualizace: 8. května 2012Právní upozornění