PDF 530kWORD 288k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

CONT(2016)0315_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 15 marca 2016 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

15 marca 2016 r., w godz. 9.00 – 9.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącej

Mianowanie sześciu członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – przesłuchanie kandydatów

3.  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Ladislav Balko (SK)

CONT/8/05438

*  2015/0816(NLE)  13879/2015 – C8-0413/2015

 

Sprawozdawca:

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PR – PE576.849v02-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

15 marca 2016 r., w godz. 9.30 – 10.15

4.  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Mihails Kozlovs (LV)

CONT/8/05436

*  2015/0814(NLE)  14446/2015 – C8-0411/2015

 

Sprawozdawca:

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PR – PE576.857v01-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

15 marca 2016 r., w godz. 10.15 – 11.00

5.  Częściowe odnowienie składu Trybunału Obrachunkowego – kandydat Jan Gregor (CZ)

CONT/8/05437

*  2015/0815(NLE)  14091/2015 – C8-0412/2015

 

Sprawozdawca:

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PR – PE576.851v01-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

15 marca 2016 r., w godz. 11.00 – 11.45

6.  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Janusz Wojciechowski (PL)

CONT/8/05439

*  2015/0817(NLE)  13904/1/2015 – C8-0414/2015

 

Sprawozdawca:

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PR – PE576.856v02-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

15 marca 2016 r., w godz. 11.45 – 12.30

7.  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat MT: Anthony (Toni) ABELA

CONT/8/05699

*  2016/0803(NLE)  05769/2016 – C8-0024/2016

 

Sprawozdawca:

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PR – PE577.063v01-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

* * *

15 marca 2016 r., w godz. 15.00 – 15.45

Mianowanie sześciu członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – przesłuchanie kandydatów

8.  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat SL: Samo JEREB

CONT/8/05715

*  2016/0804(NLE)  05890/2016 – C8-0025/2016

 

Sprawozdawca:

Bart Staes (Verts/ALE)

PR – PE577.028v01-00

Przedm. właśc.:

CONT

 

 

15 marca 2016 r., w godz. 15.45 – 16.30 (przy drzwiach zamkniętych)

9.  Ocena, głosowania i przyjęcie projektów sprawozdań

* * *

15 marca 2016 r., w godz. 16.30 – 18.30

10.  Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji

CONT/8/05053

  2015/2319(INI)  

 

Sprawozdawca:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

DT – PE578.657v01-00

Przedm. właśc.:

CONT*

 

 

Opiniodawcza:

BUDG –

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE576.859v01-00
AM – PE578.735v01-00

 

JURI*

 

 

·Rozpatrzenie dokumentu roboczego

11.  Wymiana poglądów w kontekście delegacji komisji CONT na Ukrainę

12.  Ocena strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015

CONT/8/05387

  2015/2351(INI)  COM(2015)0429

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Derek Vaughan (S&D)

PA – PE578.531v01-00

Przedm. właśc.:

CULT –

Andrea Bocskor (PPE)

 

·Rozpatrzenie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 22 marca 2016 r., godz. 12.00

13.  Sprawy różne

14.  Następne posiedzenia

·22 marca 2016 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

·23 marca 2016 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

·7 kwietnia 2016 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2016Informacja prawna